Minskning av årets potatisskörd

552 400 ton matpotatis beräknas skördas i år. Det är fem procent mindre än totalskörden 2011, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Även arealen matpotatis minskade med cirka sex procent jämfört med förra året.  Årets preliminära areal uppgick till 18 820 hektar. Hektarskörden av matpotatis och färskpotatis är dock i nivå med förra årets slutgiltliga hektarskörd med 29 360 kilo per hektar.

Det är i Halland och Östergötland som de högsta hektarskördarna har redovisats. 35 760 kilo per hektar i Halland vilket är nio procent högre skörd på länsnivå jämfört med förra året. I Östergötland var siffran 34 640 kilo per hektar vilket var fyra procent lägre skörd på länsnivå jämfört med 2011.

Hektarskörden var även bra för Gotlands län där man redovisar omkring 17 procent högre skörd,  32 180 kilo per hektar.

I Skåne län odlas en stor del färskpotatis vilket leder till en lägre hektarskördenivå. Men årets siffror visar 31 860 kilo per hektar och det är fyra procent mer än i fjol.

Sämre har det gått för Dalarna och Örebro med en minskning med dryga 20 procent jämfört med 2011. Västerbottens län minskade med 19 procent och Gävleborgs län med 17 procent.

Anledningen till de låga hektarskördarna är att den regniga våren försenade sättningen och den fortsatta regnig höst sedan försvårade skörden. Dock skriver Jordbruksverket att mer har kunnat bärgas än vad man först trott och att de obärgade arealen över hela landet ligger på samma nivå som 2011. I slutet av november var skördearbetet dock inte helt avslutat.

När det gäller stärkelsepotatis så har arealen minskat med 21 procent jämfört med förra året. Totalskörden uppgår till 255 800 ton, vilket också är en minskning med cirka 14 procent jämfört med förra året.

Dock är skörden per hektar 8,7 procent högre än förra året, med 42 540 kilo per hektar. Skåne län står för den största hektarskörden med 43 210 kilo per hektar.


Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades torsdag den 06 december 2012

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

”Vi når inte utveckling genom att bara sänka blicken ner i vår torva”

Krönika: Höst. Vindstilla, fuktig, relativt varm och grå höst. Eller blåsigt rivig. Eller frusna lövkrisp. När dansken skördar sin gröda, så höstar han. Hösten är resultatens tid, efter ett långt odlingsår. Nu får man sin belöning eller sin bestraffning efter de åtgärder man vidtagit efter bästa förmåga. I och med att odling är en cirkulär rörelse, så bär skörden också med sig sitt eget utsäde (både kanske bokstavligt och bildligt) inför nästa säsong. Nästa år är en naturlig följd av detta år.

 

Kommentera