Ökad exploatering av jordbruksmark

Jordbruksmarken minskar för varje år, bland annat eftersom att marken bebyggs. Störst är exploateringen i Halland och Skåne enligt en undersökning som Jordbruksverket låtit göra.

– Det allvarliga i analysen är att det är i goda jordbruksbygder som exploateringen är som störst. I Halland är takten mer än dubbel jämfört med övriga landet och Skåne är det län som haft näst högst exploateringstakt under senare år, säger Martin Sjödahl, chef för Jordbruksverkets klimatenhet i ett pressmeddelande.

Den period som har undersökts är 2006-2010 och under den tiden har 3 000  hektar tagits i anspråk. Det är en ökning jämfört med tidigare period.

Att jordbruksmarker exploateras och görs om till exempelvis parkeringshus och vägar stoppar en resurs som skulle kunna ge livsmedel i en väldigt lång tid framöver, menar Jordbruksverket. Men när den bebyggs är det i princip omöjligt att återställa den. Sverige behöver ta större ansvar för livsmedelsproduktionen i och med klimatförändringar och den växande befolkningen. Därför bör långsiktiga avvägningar göras innan marken görs om.

– Tyvärr ser vi att dagens regelverk är otillräckligt, jordbruksmarken har inget reellt skydd. Samtidigt är det glädjande att frågan nyligen har lyfts fram och ska utredas av politikerna i miljömålsberedningen, säger Olof Enghag på Jordbruksverkets klimatenhet.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades fredag den 04 januari 2013

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste