Rörflen – en framtidsgröda?

Hushållningssällskapet har startat ett nytt tvåårigt projekt som ska bidra till att skapa mer kunskap om rörflen och dess användningsområden som strö och energigröda.

Rörflen är ett flerårigt gräs som kan bli upp till två meter högt och växer vilt på fuktiga marker. Gräset är lättodlat och kan under goda förhållanden ge en avkastning på upp till sju-åtta ton torrsubstans per hektar.

Idag odlas bara cirka 800 hektar rörflen i Sverige varav 500 hektar ligger i Västerbotten.

I Finland däremot odlas cirka 20 000 hektar rörflen som bränsleråvara till fler kraft värmeverk och i  bland annat Kanada och Norge odlas rörflen som fodergräs.

I projektet som Hushållningssällskapet startat är målet att öka odlingen av rörflen genom att utveckla användningen och hitta nya användningsområden. 

Förutom att utveckla och använda rörflen som biobränsle i småskaliga förbränningsanläggningar ska Hushållningssällskapet studera nya produktionskedjor, till exempel biogas, olika förgasningstekniker, etanol, torrefiering  etcetera.

– Vi ska titta på de olika användningsområdena och hitta nya kunder till odlarna. Det heta spåret är rörflen som strö, säger Cecilia Wahlberg Roslund som ansvarar för projektet.


Sofie Logardt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 24 april 2013

Kommenterarer till artikeln

IN skrev 2013-04-25 20:16:03:

Tag kontakt med SLU på Rödbäcksdalen i Umeå. De arbetade med ett projekt både med Rörflen som råvara till pappersindustrin och som energiråvara. Det fanns ett stort intresse från bl.a Skellefteå Kraft att ha en odling på uppemot 5000 ha för att leverera till deras pellets fabrik i Storuman. Intresset var för litet hos odlarna för att genomföra projektet. Detta berode främst på att det inte fanns en fungerande maskinkedja.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste