”Rovdjursorganisationerna obstruerar demokratin”

DEBATT. Rovdjurspolitiken har hamnat i ett läge som ingen demokrati med självaktning vill uppleva – ett totalt dödläge.

Under många år har LRF försökt ge röst till de som ska leva med rovdjuren, men alltför få har lyssnat. Särintressen har dominerat politiken, utan tillräcklig hänsyn till drabbade. Vargens framtid är beroende av att man är lyhörd och ser till samhällets alla delar. Regeringen har uppdraget att formera en hållbar rovdjurspolitik. Naturvårdsverket verkställer beslutet. Uppdraget handläggs i Länsstyrelsens viltdelegation för att få en regional anpassning. I den demokratiska processen finns många förberedande instanser där samhällets parter och intresseorganisationer är representerade och kan delge sina synpunkter. Slutresultatet kanske inte alla är helt nöjda med, men så fungerar demokratin. För att få en hållbar vargstam i samverkan med lantbrukets intressen är det nödvändigt att stå fast vid överenskomna principer. Det är då märkligt att enskilda grupperingar systematiskt sätter demokratiskt fattade beslut ur spel genom att överklaga till exempel beslut om vargjakt och tillåts fortsätta att genom hot och trakasserier sätta egna agendor.

Man kan inte ta svenskt kött och mjölk, öppna landskap och betesmarker för självklart. En vargstam som inte kan förvaltas och där lantbrukaren inte har möjlighet att skydda sina djur är ohållbart. Konsekvensen blir ett landskap utan betesdjur och därmed varken svensk mjölk eller svenskt kött.

Vad rovdjursföreningen med flera gör med sina ständiga överklaganden, är en planerad obstruktion av demokratiskt fattade beslut. Det måste Sverige som ett demokratiskt land komma tillrätta med.

Örebros Läns bönder kräver att demokratin återupprättas!


Stämmouttalande från LRFs regionstämma i Örebro

LRF Örebro


Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades fredag den 03 maj 2013

Kommenterarer till artikeln

Pontus skrev 2013-05-03 20:28:20:

Dödligheten brukar vara hög när man slaktar djuren och käkar upp dem... Förövrigt har jag inte hört att någon mjölkko har blivit vargangripen. Kan bero på att de knappt får gå ut kanske? LRF kanske borde engagera sig i att begränsa gifterna i maten och hindra att bina dör ut.


Anders Ekholm glesbygdsbo per definition skrev 2013-05-03 15:49:22:

Till Felix. Dödligheten har ökat med flera 1000 Det är ungefär lika många tamdjur som angreps av lösspringande hundar, som inte ersätts av staten. Att miljörörelsen verkligen kan förändra visar inte minst senaste tidens juridiska beslut i vargjakten. Till Pernilla. Du säger att regeringen/staten inte är beredda att ersätta skador av rovdjur. I själva verket står staten/samhället för omfattande bidrag och ersättningskostnader. Nästan 80 miljoner för förebyggande åtgärder och drygt 12 miljoner för ersättningar vid skador mellan åren 2001-2012. Ersättningarna står för bara 15 % av bidragen, så visst tar samhället sitt ansvar. Blir förvånad över att ni ger er in i debatten med så dåliga kunskaper.


Felix skrev 2013-05-03 13:10:53:

Ja du AndersEkholm: Förmodligen har du missat att dödligheten bland böndernas djurbesättningar har ökat med flera 1000-tals %. Att du är en miljömupp och inte gillar jägare, det är redan konstaterat. MEN tro inte att DU och dina kompisar i miljörörelserna kan ändra på hundraåriga traditioner. LÄGG NER...GÖR OM...GÖR RÄTT !!!


Pernilla skrev 2013-05-03 11:42:01:

Rätten till en trygg miljö för vilda- tam- och sällskapsdjur och framför allt människor i naturen, måste herr Anders Ekholm förstå att det är en grundprincip i Sverige. Att utsätta rennäringen och arbetande djurbönder för onödiga kostnader, som regeringen inte är beredda på att ersätta, är ett hån mot företagsamheten utanför storstäderna. Det vilar ett tungt ansvar på dina axlar, jag beundrar dig att du kan ta det ansvaret, vilket jag aldrig skulle ställt upp och se människor i ögonen som kommer att utsättas för onödigt lidande och oro för sina nära och kära. Ta Ditt ansvar!


Felix skrev 2013-05-03 11:27:22:

Ja du AndersEkholm: Förmodligen har du missat att dödligheten bland böndernas djurbesättningar har ökat med flera 1000-tals %. Att du är en miljömupp och inte gillar jägare, det är redan konstaterat. MEN tro inte att DU och dina kompisar i miljörörelserna kan ändra på hundraåriga traditioner. LÄGG NER...GÖR OM...GÖR RÄTT !!!


Anders Ekholm skrev 2013-05-03 09:39:03:

Konsekvenserna av varg blir ett landskap utan betesdjur säger Lrfs regionsstämma i Örebro. Är de fullkomligt omedvetna om att i just Örebro län så har, trots förekomst av varg, fårnäringen sedan millenniumskiftet ökat med 164 %! Mest i landet!!! Det är inte oron över tamdjuren och beteslandskapet som driver LRF i Örebro, utan oron över det egna jaktliga utbytet och ingenting annat.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste