Robust budget för de gröna näringarna

Idag lämnar regeringen sitt budgetförslag till riksdagen och i Örebro presenterar Eskil Erlandsson regeringens satsningar inom de gröna näringarna. Under träffen lämnades också besked om förlängning av stöd.

Eskil Erlandsson presenterade regieringen satsningar inom de gröna näringarna i Örebro. - Jag är mycket nöjd med utfallet, säger han. Foto: Carolina Wahlberg

Regeringen föreslår att landsbygdsprogrammets budget ska uppgå till 32,4 miljarder kronor dom kommande sju åren, varav14,6 miljarder från EU och 17,8 från statsbudgeten.


En av satsningarna som framhävs är 240 miljoner kronor under 10 år ska gå till ett projekt för rötning av stallgödsel för att producera rå metangas. Förslaget innebär 20 öre per producerad kilowattimme. En pilotsatsning ska startas i södra Sverige.

- Den här satsningen är till stor nytta för djurproducenter som får möjlighet till ökade inkomster. Jordbruksverket ska upprätta en funktion där man kan ansöka om att vara med i det här projektet från och med första juli nästa år.

Besked om förlängning

Vid pressträffen meddelade också Erlandsson att det den 19 september kommer ett regeringsbeslut som meddelar möjlighet till förlängning av vissa stöd. Året 2014 blir därför lite av ett övergångsår.

- Det gäller bland annat vallstöd, betesstöd, kompensationsbidrag (LFA) och stöd för ekologisk produktion som kommer förlängas under 2014. Även suggpengen kommer vara kvar under 2014.

Mindre fusk och mera fisk

Regeringen vill också satsa 45,5 miljoner kronor på att stärka livsmedelsområdet. Bland annat ska 3,5 miljoner kronor årligen gå till att minska fusket i livsmedelskedjan. Fokus ligger också på att förhindra att riskgrupper äter för mycket fet fisk från Östersjön och på vidare utveckling av en handlingsplan för ”giftfri vardag".

För att utveckla fiskeredskapen och minska mängden oönskad fångst i fisket satsar regeringen 38 miljoner kronor på mer hållbart fiske. Pengarna ska förvaltas av Havs- och vattenmyndigheten.

Erlandsson meddelade att han var mycket nöjd med budgeten.

- Vi hade ett utgångsläge på 27,6 miljarder och hamnade till slut på 32,4 miljarder vilket skapar goda förutsättningar för ett robust landbygdsprogram.

Brita Prejer
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 18 september 2013

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste