Potatisutsäde till när och fjärran

Danska Danespo exporterar utsädespotatis till 40 länder, så långt bort som till Grönland, Australien, Pakistan och Kuba.
– I Sverige gäller generellt små och runda potatisar. I Nordafrika vill man hellre ha potatisar stora som rugbybollar, så kallad ”familjestorlek”, runt ett kilo styck, säger Danespos vice vd Lars Naested.

Upptagning av potatis i Egypten. Arbetsfördelningen är att männen hackar fram potatisen ur jorden, medan kvinnorna samlar upp dem. Foto: Danespo

Utsäde för Nordafrika. Den stora potatisen ska bli betydligt större innan den når slutkunden. I Nordafrika är det stora knölar som gäller.

För den som odlar potatis är möjligheten stor att utsädet levererats från Danespo. Det danska företaget tillhör de fem största inom branschen i Europa. I Sverige är Danespo den största leverantören.

– Att jobba med utsädes­potatis är ett mycket långsiktigt arbete som kräver viss chanstagning. För hur vet man vilka egenskaper som efterfrågas om 15-20 år? För så lång tid tar det från starten på ett sortförsök till dess att vi kan introducera en potatissort på marknaden, säger Lars Naested, vice vd vid Danespo.

Huvudkontoret ligger i Give, ett samhälle med knappt 5 000 invånare, ungefär mitt på Jylland. Utsädet kommer från Danmark, Tyskland, Holland och Frankrike. Utsädesodlingen i Sverige ökar kraftigt, 60 procent av försäljningen är numera svenskodlad. I Danmark råder gynnsamma förhållanden som påminner om förutsättningarna i Holland och Frankrike för att producera utsäde.

– De västliga vindarna från havet blåser effektivt bort insekterna. Trots att Give måste vara den plats i Danmark där det är som allra längst till havet, det är en timmes resa i alla riktningar, skrattar Lars Naested.

Eget kvalitetssystem

Jakten på kvalitet löper som ett rött rep genom Danespo. För att få fram ett bra utsäde krävs noggrannhet i alla led, såväl statliga som interna kontroller. Allt utsäde kontrolleras noga av de danska myndigheterna under växtsäsongen och efter skörd. Kontrollen sker både på fältet under odlings­säsongen och som kontroll av den färdiga produkten. Det ska säkerställa att kunder över hela världen kan lita på dansk utsädespotatis.

– Ett bra utsäde är fritt från sjukdomar och har kapacitet att ge hög skörd. Vi ser långsiktigt och vill ge odlarna bra potatisutsäde. Därför har vi valt att gå ett steg längre och satsa på extra kontroll med våra egna interna kvalitetskrav och vårt potatis­hanteringssystem, PMS, säger Lene Tangsgaard Edvardsen, försäljningskoordinator vid Danespo.

Potatiskontroll vid lagret i Lyne. Innan utsädet kan presenteras för marknaden är det mycket krav och säkerhet. Danespo har också en förädlingsstation i Vandel där nya sorter tas fram, bland annat i samarbete med förädlare i Tyskland och Frankrike. I Vandel ligger fokus på framtagning av sorter som är lämpliga för de nordiska odlingsförhållandena sett till klimat, jordmån, konsumenternas krav och miljölagstiftning. Foto: Micael Goth

Kontroller och analyser

Danespos kvalitetsarbete börjar redan innan potatisen är i marken. Den bästa jorden väljs ut och upprättandet av en gödselmedels­plan tas fram. Beräkningar görs också för optimal avkastning.

Alla plantorna kommer från steril meristembank, det danska Meristemprogramet, som bildades i syfte att säkerställa användningen av absolut sjukdomsfritt utgångsmaterial av utsädespotatis.

Fälten inspekteras under växtsäsongen i jakt på virus, bakteriella sjukdomar, vattensjuka områden eller andra frågor av betydelse för kvalitet. När potatisen tas upp till förvaring tas ett prov av partiet – där söker man efter skadegörare, kvaliteten synas, och partiets förmåga att exportera bedöms.

När sorteringen börjar kontrolleras kvaliteten kontinuerligt i Danespos sorterings­centraler. Slutbesiktning sker omedelbart före transporten. Dessutom görs analyser för att söka nematoder, ring- och brunröta samt virus.

– Endast om alla krav är uppfyllda, att potatisen har frikänts från detta, kan potatisen marknadsföras som utsädespotatis, berättar Lene Tangsgaard Edvardsen.

Trots att marknaden är internationell och företaget ett av de största i branschen har Danespo lyckats behålla en personlig och familjär stämning. – Vi satsar mycket på att personalen ska trivas. Exempelvis har vi en kokerska anställd som lagar utsökt lunch till personalen. Det händer till och med att de som är lediga kommer hit och äter när det är dags för mat, skrattar Lars Naested. Foto: Micael Goth

 

 

Kund sköt med gevär

Det mesta av företagets ut­sädespotatis säljs till marknaderna i Nordafrika och östra Medelhavsområdet. Populära sorter är Spunta och Desiree. Det är alltid en enorm tidspress att få fram utsädet i tid till kunderna i Nordafrika och Mellanöstern.

– De vill gärna ha utsädet förhållandevis tidigt på säsongen så de kan lägga den första potatisen i jorden i december-januari. Vi tar upp vår potatis i september, sedan ska den ligga åtta veckor innan vi kan sortera och packa. Därefter tar det två till tre veckor för transporten, och ytterligare en till två veckor innan potatisen lämnat hamnen och når kunden. Så det är en tidspressad resa, berättar Lars Naested.

I Östeuropa pågår en snabb utveckling mot en mer öppen marknad. Danespo investerar där i återuppbyggnaden av potatismarknaden genom lokala odlings­program och införande av nya framgångsrika sorter för den lokala marknaden och industri.

Från Sydeuropa efterfrågas ofta tidiga sorter i kust­områden och på öar, och de lokala marknaderna vill gärna ha stora sorter. I bergen eftersöks starka sorter.

– I Sverige gäller generellt små och runda potatisar. I Nordafrika vill man hellre ha potatisar stora som rygbybollar, så kallad ”familjestorlek”, runt ett kilo styck. Finaste potatisen växer kanske i Libyen, i nästan helt vit strandsand utan näring, men som ger fantastiskt snygga potatisar, säger Lars Naested.

Ett problem i varma länder är att insekter lägger ägg inuti potatisen och återvänder sedan och äter av potatisen. En annan utmaning är värmen. En sort som dock fungerar på alla marknader – från Skandinavien till Afrika – är allroundpotatisen Folva.

– Det är en av få sorter som har hög stärkelsehalt men ändå klarar kokning utan att koka sönder. Den är robust och klarar både torka och stora nederbördsmängder relativt bra. Den har hög resistens mot nematoder. Enda nackdelen är att den vill börja växa tidigt på säsongen och därför kan bli svår lagra, säger Lars Naested.

Han minns sitt första uppdrag i Egypten på egen hand.

– Jag kom till ett möte med en kund som hade ett våldsamt kraftfullt skägg. Vi satt ner vid ett bord tillsammans med tre av hans vänner som bara tittade på mig. Mannen med skägget började skrika och vråla allt mer, sedan tog han fram ett pumpgevär och sköt över mitt huvud! Men det visade sig vara en salut för att han handlat så länge med Danespo och ville fira, skrattar Lars Naested som i sitt arbete reser mer än 100 dagar om året och besöker potatisodlingar runt om i världen.

Garantipris till odlare. – Våra kontraktsodlare garanteras ett minimipris för sin potatis när de uppfyller kvalitetskraven. Garantipriset är en slags försäkring för odlaren om försäljningen inte gått bra ett år. Det täcker ungefär odlarens kostnad för produktion av potatis, berättar Lene Tangsgaard Edvardsen. Foto: Micael Goth

 

 

Träffsäkert markörsystem

Danespo samarbetar med universitet i Danmark och Holland om nya tekniker i förädlingsarbetet. En unik metod med markörer används nu för att bygga upp en dna-bank över alla sorter och korsningar som man tar fram. Med ett enkelt dna prov kan man nu spåra vissa egenskaper. Tidigare var man tvungen att odla fram alla korsningar för att se om den önskvärda egenskapen hade följt med. Med den nya tekniken räcker det med ett enkelt dna-prov så får man svar direkt. Resultatet läggs in i en genbank där man sedan kan söka efter önskvärda egenskaper.

– 35 000 nya sorter läggs in i markörsystemet varje år. Om vi får ut två sorter vi är nöjda med är det bra. Med markör­systemet blir vi mer träffsäkra, menar Lars Naested.

Danespo fokuserar mycket på sorter med bra tork­resistens, sorter som för­brukar mindre mängd vatten, och sorter som behöver mindre mängd kväve. Där får man god hjälp av universiteten som vänt sig allt mer mot jordbruksforskning på grund av klimathot – som i framtiden bland annat spås innebära mindre mängd vatten för odling – och den begränsade arealen åkermark som ska föda världen i framtiden.

– Konkurrensen om åkermarken ökar mellan energi och livsmedel. Det kommer att krävas mer av våra livsmedel i framtiden och då gäller det att ha sorter som klarar att försörja oss, säger Lars Naested.

Fem tips för att lyckas med ditt utsäde

1. Köp nytt utsäde varje år . Hur mycket avgör du själv, men köp alltid in viss andel. Ett yngre utsäde ger högre skörd, färre sjukdomar och mindre frånsortering

2. Rätt sort på rätt plats. Vilka sorter odlas och fungerar i ditt område? Det brukar finnas en bra anledning till att en sort är stor. Behöver du någon särskild resistens, till exempel mot nematoder, eller rost?

3. Välj ursprung med omsorg. Har du goda erfarenheter av en viss utsädesodlare – beställ från denna igen.

4. Knölstorlek och sortering. Maximalt 20 milli­meter storleksskillnad, helst 10 millimeter – det underlättar sättning och ger jämnare bestånd. Stora knölar har mer energi och sätter fler knölar – klarar påfrestningar bättre

5. Ta väl hand om utsädet fram till sättning. Häll upp utsädet i storlådor direkt vid mot­tagandet och förvara det i fyra-fem grader fram till en vecka före sättning. Ventilera väl och undvik temperatursvängningar – kondens är knölens värsta fiende.

Källa: Christer Munke/Danespo

 

Artikeln publicerades torsdag den 28 november 2013

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste