Göran Holm, vd för HK Scan i Skandinavien.
HKScan tar som bekant huvuddelen av sin köttråvara från leverantörer i Finland, Sverige Danmark och Baltikum. Men koncernen importerar också mindre volymer från externa leverantörer, bland annat via dotterbolaget Annerstedt Flodin. Som en del i bolagets strävan efter att förenkla och utveckla verksamheten genomförs nu flera förändringar i samband med årskiftet. 

Integrerar import

Annerstedt Flodin, har från och med den 1 januari integrerats i HK Scans försäljnings- och marknadsavdelningar. Företaget är specialiserat på import av kött från producenter i Sydamerika, Nya Zeeland och Australien.

Att HKScan beslutat om att på det här sättet stärka sin verksamhet för externt importerat kött är enligt vd Göran Holm ett sätt att bli mer effektiva.

– Det vi nu har gjort är att slå ihop alla delar i samma organisation. Genom att centralisera verksamheten för externt importerat kött kan vi bli mer effektiva och utveckla vårt erbjudande med full spårbarhet i hela kedjan.

Även om integrationen av Annerstedt Flodin innebär att HKScan stärker anskaffningen av importerat kött menar Holm att det inte handlar om någon förändring av koncernens huvudfokus.

– Kärnan i vår verksamhet kommer även fortsättningsvis att vara det inhemska köttet och våra lokala leverantörer i Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Det finns inga planer på att väsentligt öka volymen av importerat kött.

Annerstedt Flodins vd Mikael Olsson är den som kommer bli ansvarig för att leda och utveckla verksamheten kring det importerade köttet.

Säljer aktier Nyhlén & Hugosson chark

HKScan meddelar också att de säljer sitt 49 procentiga aktieinnehav i Nyhléns & Hugosons Chark AB. Ett bolag som bedriver kött och charkproduktion i Luleå, Alvik, Skellefteå och Ullånger och har en omsättning på 500 miljoner kronor. 

Köpare och numera ägare av samtliga aktier i bolaget är Alviksgården Lantbruks AB. Försäljningssumman uppgick till 2,2 miljoner euro och betalades kontant.

Brita Prejer
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Senaste

Jordbruk är mer än förenklade val

Vi producerar ägg hemma på gården. Vi har 14 höns. Eller, det är inte riktigt sant, för ganska många av dem är ju tuppar. Och fyra av dem är faktiskt ankor om man nu skall vara lite petig. Ankor är som höns men värper lite sämre, och äter lite mer. Det känns fantastiskt bra att gå ut och plocka egna ägg till frukost. Eller att föda upp dem på matrester. Jag tror att våra höns har det ganska bra. Men efter några år som äggproducent kan jag också se några svagheter med den småskaliga produktionsinriktningen vi valt.

Kommentera