Hallå där Rolf Eriksson Brennerfelt

...ny styrelseordförande för SLU.

Rolf Eriksson Brennerfelt Foto: Prime Group

Vad har du för bakgrund?

– Jag är bondson från Västerås i grunden. Därefter läste jag till mark/växtagronom och tog min examen 1989. På Ultuna vävde jag även in kurser i ekonomi och livsmedelsvetenskap. Efter studietiden har jag jobbat som chef för LRF:s kontor i Bryssel, som statssekreterare på Jordbruks­departementet, samt inom Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i Bryssel. Sedan en tid tillbaka är jag dock tillbaka i Sverige och driver nu eget företag inriktat på konsultering av EU-frågor. I dag jobbar jag även halvtid som seniorkonsult på företaget Prime Group. Jag är bosatt på landet utanför Rejmyre i norra Öster­götland.

Vad är din koppling till den gröna näringen?

– Ända sedan jag jobbade hemma på gården som barn har jag behållit kopplingen till näringen på ett eller annat sätt. Framför allt via mina uppdrag på LRF och Jordbruksdepartementet, där kopplingen kom genom politiken. På senare tid har jag dock inte varit direkt kopplad till näringen via mitt arbete, men ser fram emot att ändra på detta genom mitt kommande uppdrag på SLU.

Vad kommer att bli den största utmaningen som styrelseordförande?

– Vi i styrelsen jobbar strategiskt och har som uppgift att se lång­siktigt. Vi ska se till att utbildningen och forskningen håller världsklass även i framtiden. Strategiskt sätter jag en bio­baserad ekonomi i fokus, där det gäller att hitta vägar för att använda fotosyntesen på ett smart sett. Detta är SLU väldigt bra på och det gäller att hålla kvar fokus på det. Ett sådant perspektiv innefattar hela vår sektor. Nyligen har det investerats mycket i framför allt Ultuna, men ser man krasst har det egentligen inte investerats på byggnaderna där sedan 70-talet. Därefter stod det stilla tills man började investera igen runt år 2000. Ska man vara duktig på forskning måste även vårt material ligga i framkant.

Vad kommer att bli ditt främsta fokus som styrelseordförande för SLU?

– Att hålla ett strategiskt långsiktigt fokus framåt, samt att alltid hålla ett internationellt perspektiv. SLU är i världsklass på flera områden. Det ska vi fortsätta med!

Vad hoppas du kunna tillföra till SLU:s styrelse?

– Jag tar för det första med mig studieerfarenhet från SLU, vilket jag tror är viktigt. Vidare tror jag att mina internationella erfarenheter från jordbruks-, livsmedels- och miljösektorn kommer att vara till stor nytta.

Hur ser framtidens SLU ut?

– Framtidens SLU har en forskning och utbildning i världsklass, en närvaro över hela landet samt är attraktivt för både studenter, forskare och medarbetare.


Vilhelm Ektander
Vilhelm Ektander
Tel: 070 – 092 20 02
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades söndag den 26 januari 2014

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Kommenterarer till artikeln

Doktor And skrev 2014-05-19 23:25:10:

Fantastiskt att SLU äntligen får en styrelseordförande med stark forskarbakgrund!


Fokpartist-Grön liberal skrev 2014-01-28 23:52:14:

Det är knappast en näring som sysselsätter ett par tusen mjölkbönder o som lever av EU-drag som behöver ett eget universitet. Det finns goda möjligheter att integrera verksamheten med de främsta universiteten i Sverige. T ex Uppsala o Lund o respektive tekniska högskolor. Det skulle kunna bli ett ordentligt kvalitetslyft för forskningen - om t ex industriell köttproduktion utan att behöva ha djur som mellanled.

Senaste