Maria Donis, vd på Svensk Fågel. Foto: Svensk Fågel
När man nu slopar kravet på GMO-fritt foder i den danska slaktkycklinguppfödningen innebär det att alla grenar inom animalieproduktionen i Danmark använder sig av GMO-foder.

Maria Donis, vd på Svensk Fågel, kommenterar nyheten och säger att danskarnas beslut inte har någon direkt effekt på Svensk Fågels resonemang i frågan, men säger också att det är en ständigt aktuellt diskussion från branschens sida.

Hon menar också att det som är viktigt i frågan är hur sojan, som det handlar om i det här fallet, är producerad, snarare än tekniken som avgör ifall den är den är GMO eller inte.

– Det viktigaste för oss är sättet som sojan är producerad på, till exempel hur arbetsförhållanden och kemikalieanvändning vid odlingarna ser ut. Idag kommer majoriteten av den soja som importeras till EU från Brasilien och Thailand, men om vi till exempel skulle importera GMO-soja från Kanada skulle vi kunna ha bättre garantier för hur fodret är producerat, säger Maria Donis och fortsätter:

– Vi tycker att det är en lika viktig fråga att inte använda fiskmjöl i fodret eftersom det inte är hållbart ur miljömässig synpunkt.

Ökande merkostnader

Enligt en rapport från jordbruksverket som kom 2009 innebär GMO-friheten en merkostnad på 20 öre per kilo kycklingkött. Men eftersom en allt större andel av den sojan som odlas är genmodifierad så innebär det större kostnader för foderfabrikerna att få tag i och hantera fodret, därmed är merkostnaderna troligtvis högre idag.

– Eftersom Sverige är en sådan liten marknad är det omöjligt att ha olika sorters soja till olika produktionsgrenar, det fungerar inte med så få foderfarbriker som vi har idag. Om det ska ske en förändring måste det till ett beslut för hela branschen. Idag är det nötkött och mjölk som använder störst andelen soja. Ett sådant beslut måste också vara välgrundat och baserat på fakta och inte bara tyckande.

Ingen efterfrågan

I likhet med vad danskarna uttryckt om att det inte finns någon efterfrågan från konsumenter på GMO-fritt kött så menar Maria Donis att det inte heller i Sverige finns några signaler från konsumentledet att man vill att fodret skall vara GMO-fritt.

– Eftersom många äter importerat kött är det redan idag många svenskar som äter kött som producerats med GMO-foder. Det finns inte någon uttalad efterfrågan på kött från djur som fötts upp utan GMO, varken från konsumenter eller restauranger. Inte heller i upphandlingar handlar några kriterierna om att fodret skall vara fritt från GMO.

Brita Prejer
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Relaterat

Senaste