Svensk Fågel kommenterar GMO-beslut

Nyligen meddelade Dansk Slagtefjerkræ att det slopar kravet på GMO-fritt foder till slaktkycklingar. Maria Donis, vd på Svensk fågel, menar att detta inte påverkar Svensk Fågels policy, men säger också att det inte finns någon efterfrågan på att fodret ska vara GMO-fritt.

Maria Donis, vd på Svensk Fågel. Foto: Svensk Fågel
När man nu slopar kravet på GMO-fritt foder i den danska slaktkycklinguppfödningen innebär det att alla grenar inom animalieproduktionen i Danmark använder sig av GMO-foder.

Maria Donis, vd på Svensk Fågel, kommenterar nyheten och säger att danskarnas beslut inte har någon direkt effekt på Svensk Fågels resonemang i frågan, men säger också att det är en ständigt aktuellt diskussion från branschens sida.

Hon menar också att det som är viktigt i frågan är hur sojan, som det handlar om i det här fallet, är producerad, snarare än tekniken som avgör ifall den är den är GMO eller inte.

– Det viktigaste för oss är sättet som sojan är producerad på, till exempel hur arbetsförhållanden och kemikalieanvändning vid odlingarna ser ut. Idag kommer majoriteten av den soja som importeras till EU från Brasilien och Thailand, men om vi till exempel skulle importera GMO-soja från Kanada skulle vi kunna ha bättre garantier för hur fodret är producerat, säger Maria Donis och fortsätter:

– Vi tycker att det är en lika viktig fråga att inte använda fiskmjöl i fodret eftersom det inte är hållbart ur miljömässig synpunkt.

Ökande merkostnader

Enligt en rapport från jordbruksverket som kom 2009 innebär GMO-friheten en merkostnad på 20 öre per kilo kycklingkött. Men eftersom en allt större andel av den sojan som odlas är genmodifierad så innebär det större kostnader för foderfabrikerna att få tag i och hantera fodret, därmed är merkostnaderna troligtvis högre idag.

– Eftersom Sverige är en sådan liten marknad är det omöjligt att ha olika sorters soja till olika produktionsgrenar, det fungerar inte med så få foderfarbriker som vi har idag. Om det ska ske en förändring måste det till ett beslut för hela branschen. Idag är det nötkött och mjölk som använder störst andelen soja. Ett sådant beslut måste också vara välgrundat och baserat på fakta och inte bara tyckande.

Ingen efterfrågan

I likhet med vad danskarna uttryckt om att det inte finns någon efterfrågan från konsumenter på GMO-fritt kött så menar Maria Donis att det inte heller i Sverige finns några signaler från konsumentledet att man vill att fodret skall vara GMO-fritt.

– Eftersom många äter importerat kött är det redan idag många svenskar som äter kött som producerats med GMO-foder. Det finns inte någon uttalad efterfrågan på kött från djur som fötts upp utan GMO, varken från konsumenter eller restauranger. Inte heller i upphandlingar handlar några kriterierna om att fodret skall vara fritt från GMO.

Brita Prejer
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades måndag den 13 januari 2014

Kommenterarer till artikeln

MJ skrev 2015-03-17 08:40:21:

Det stämmer inte att det inte finns efterfrågan på Gmo fri mat! Jag och alla jag känner som jag diskuterat Gmo med vill inte ha gmo och vi äter bara svenskt kött och fågel så tänk om där!


ea skrev 2015-03-17 06:58:46:

VADDÅ INGEN EFTETFRÅGAN PÅ GMOFRITT I DETTA FALL DJURFODER??? Det finns INGEN som vill ha manipulerad mat,-HUR SVÅRT ÄR DET ATT FÖRSTÅ? VAD äter ni själva och vad äter era barn kan man ju undra?!!


Karin Elfwing skrev 2014-02-09 19:23:04:

Jag känner många runt om i landet och känner INGEN som är för GMO vare sig i det egna maten eller i fodret som ges till djuren.


piahan skrev 2014-02-04 15:54:29:

Jag vill inte vara ett försöksdjur längre. Vill dessutom absolut inte äta GMO manipulerad föda.


SK skrev 2014-02-04 09:58:55:

Är av den åsikten fortfarande att det inte finns tillräckligt långsiktiga studier som styrker att GMO är ofarligt. Däremot finns det kortsiktiga resultat som som visar missbildningar hos råttor som ett exempel. Svensk fågel förlorar mig och många runtom mig som sina kunder och det gäller alla andra företag som vill öka sina vinster med 20öre/kg kött på vår hälsas kostnad.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste