DEBATT - Satsa på utveckling istället för avveckling

För en dansk var det mycket överraskande att läsa finansminister Anders Borgs frispråkiga och ärliga uttalanden om den svenska jordbruksindustrins framtid. Vi vill göra Borg tjänsten att på motsvarande sätt säga vår ärliga, danska mening om hans synpunkter. Det skriver Niels Dengsø Jensen, ordförande i Svenska Foders ägare DLG, och Kristian Hundebøll, CEO på DLG.

     
Kristian Hundebøll   Niels Dengsø Jensen  
Vi skriver i egenskap av CEO och styrelseordförande för DLG Koncernen. Via vårt dotterbolag Svenska Foder upplever vi varje dag de faktiska förhållandena för svenska lantbrukare och livsmedelsproducenter.

Sett från andra sidan Öresund är Borgs uttalanden oansvariga och skadliga för utlandets tillit till svenskt jordbruk. Det är illa nog i sig självt. Dessvärre kommer uttalandena från en man som Borg som har avgörande inflytande över den svenska lantbruks-, livsmedels-, miljö- och näringslivspolitiken. Det är problematiskt om en i grunden felaktig analys av svenskt jordbruks framtid och potential leder till en framstegshämmande politik gentemot företagen inom den svenska jordbrukssektorn.

Enligt Borgs sätt att se kan den svenska jordbruksindustrin lika väl ge upp. Svenska bönder kan inte klara sig i den internationella konkurrensen. Konventionell, exportorienterad lantbruks- och livsmedelstillverkning kan inte överleva. Lösningen är, säger Borg, lokal nischproduktion och förädling. Svenska bönder ska göra som de italienska: satsa på närproduktion längre upp i värdekedjan.

Problemet med denna analys är att verkligheten talar emot den – och att Borgs rekommenderade lösning är oambitiös och ger uttryck för en provinsiell tankegång.

Först till analysen.

Stämmer det verkligen att företagen i den svenska jordbrukssektorn inte är konkurrenskraftiga?

Inte om man tittar på nyckeltalen hos ett företag som Lantmännen. Inte om man ser på Arla som nyligen presenterade ett utmärkt bokslut. Och heller inte om man går in i en helt vanlig dansk livsmedelsaffär, där de svenska varorna ståt tätt på hyllorna.

Att påstå att svenska jordbruksföretag inte är konkurrenskraftiga vad gäller kompetens och produkter är helt enkelt felaktigt. Den gröna sektorn bidrar med fem procent till den svenska sysselsättningen, och i jordbruksbygder och glesbefolkade områden som Norrland är andelen ännu större. Den är en oumbärlig del av svenskt näringsliv och samhälle. Svenskt jordbruk är även ett av världens mest hållbara och klimatvänliga. Branschens vidare utvecklingsmöjligheter bestäms i hög grad politiskt, alltså av just de regleringar som framför allt Anders Borgs regering ansvarar för.

Men vad sägs då om Borgs lösning?

Det grundläggande problemet är att Borgs lösningsmodell för svenskt lantbruk i bästa fall baseras på en idealiserad vykortsbild – i värsta fall är den fri fantasi. Den italienska jordbruksindustrin är inte speciellt liten eller lokal utan innehåller istället massor av stora livsmedelskoncerner – titta bara i vilken livsmedelsaffär som helst. Parmaskinkan som vi köper på ICA är definitivt inte bevis för närproduktion – tvärtom.

Marknaden för Borgs drömjordbruk finns helt enkelt inte, varken i dag eller i en nära framtid. Det som efterfrågas på tillväxtmarknader som Kina är livsmedel av hög kvalitet och hög livsmedelssäkerhet. Samtidigt är det just det som skandinaviska lantbrukare och livsmedelsföretag har stor expertis om – och det är här som jordbrukssektorns tillväxt och vinst finns i framtiden.

Det är möjligt att närproducerade livsmedel av extra hög kvalitet kan betinga ett skyhögt merpris i Östermalmshallen. Men dessa varor utgör under all överskådlig framtid ett mycket begränsat segment av den svenska och globala livsmedelsmarknaden. Kedjan Whole Foods i USA – som tycks vara Borgs inspirationskälla – säljer bara sina dyra, närproducerade kvalitetslivsmedel till en ytterst marginell andel av konsumenterna. Den största merparten av amerikanernas livsmedel tillverkas av stora industrilantbruk, där kycklingarna klortvättas och tillväxthormon används i generösa mängder.

Denna modell kommer även att gälla för varorna i svenska livsmedelsbutiker om Borg får sin vilja igenom. Goda, hållbara, svensktillverkade livsmedel kommer att trängas bort från hyllorna av utländska, industriframställda produkter som tillverkats under märkbart sämre villkor för djur, natur och klimat.

Och det är här Anders Borg måste göra ett politiskt vägval.

Är detta den framtid han vill ha – och är detta den framtid som de svenska konsumenterna vill ha?

Vi anser att det är fel väg att gå. Istället för spådomar om den svenska jordbruksindustrins bristande framtidsutsikter borde Borg kavla upp de politiska ärmarna och arbeta för att skapa goda förutsättningar för jordbrukets tillväxt och utveckling. Istället för att drömma om Sverige som friluftsmuseum borde han ta ansvar och möta tillväxtambitionerna.

Sverige och svenska verksamheter brukar vara utmärkta på att tänka stort och globalt. IKEA och Volvo hade inte blivit globala, beundrade företag genom att tänka småskaligt och ge upp ambitionerna. Varför anser Anders Borg då att de svenska lantbrukarna ska begå detta fel när de nu rent konkret och med de rätta politiska ramvillkoren istället kan skapa tillväxt, lösningar och utveckling?

Från dansk horisont är det obegripligt att man från politiskt håll inte är stoltare över den svenska jordbruksindustrin. I både Danmark och Sverige är lantbruket är en del av lösningen på de samhällsmässiga utmaningar som handlar om sysselsättning, grön tillväxt och resurseffektivitet. Varför gör man då allt man kan för att reglera branschen i så hög grad att man hämmar de svenska lantbrukarnas konkurrenskraft och framtidens gröna lösningar?

Inom DLG Group och Svenska Foder tror vi på den svenska jordbruksindustrin. Vi upplever svenska bönder som kompetenta och svenska produkter som attraktiva. Vi upplever också att svenskt lantbruk hålls tillbaka av nationella särregler och konkurrenshämmande regleringar. Om Anders Borg var vuxen uppgiften som finansminister skulle han fokusera på att stärka istället för att motarbeta den svenska jordbrukssektorn.

Niels Dengsø Jensen - styrelseordförande för DLG
Kristian Hundebøll - CEO för DLG.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades lördag den 08 mars 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste