DEBATT - Satsa på utveckling istället för avveckling

För en dansk var det mycket överraskande att läsa finansminister Anders Borgs frispråkiga och ärliga uttalanden om den svenska jordbruksindustrins framtid. Vi vill göra Borg tjänsten att på motsvarande sätt säga vår ärliga, danska mening om hans synpunkter. Det skriver Niels Dengsø Jensen, ordförande i Svenska Foders ägare DLG, och Kristian Hundebøll, CEO på DLG.

     
Kristian Hundebøll   Niels Dengsø Jensen  
Vi skriver i egenskap av CEO och styrelseordförande för DLG Koncernen. Via vårt dotterbolag Svenska Foder upplever vi varje dag de faktiska förhållandena för svenska lantbrukare och livsmedelsproducenter.

Sett från andra sidan Öresund är Borgs uttalanden oansvariga och skadliga för utlandets tillit till svenskt jordbruk. Det är illa nog i sig självt. Dessvärre kommer uttalandena från en man som Borg som har avgörande inflytande över den svenska lantbruks-, livsmedels-, miljö- och näringslivspolitiken. Det är problematiskt om en i grunden felaktig analys av svenskt jordbruks framtid och potential leder till en framstegshämmande politik gentemot företagen inom den svenska jordbrukssektorn.

Enligt Borgs sätt att se kan den svenska jordbruksindustrin lika väl ge upp. Svenska bönder kan inte klara sig i den internationella konkurrensen. Konventionell, exportorienterad lantbruks- och livsmedelstillverkning kan inte överleva. Lösningen är, säger Borg, lokal nischproduktion och förädling. Svenska bönder ska göra som de italienska: satsa på närproduktion längre upp i värdekedjan.

Problemet med denna analys är att verkligheten talar emot den – och att Borgs rekommenderade lösning är oambitiös och ger uttryck för en provinsiell tankegång.

Först till analysen.

Stämmer det verkligen att företagen i den svenska jordbrukssektorn inte är konkurrenskraftiga?

Inte om man tittar på nyckeltalen hos ett företag som Lantmännen. Inte om man ser på Arla som nyligen presenterade ett utmärkt bokslut. Och heller inte om man går in i en helt vanlig dansk livsmedelsaffär, där de svenska varorna ståt tätt på hyllorna.

Att påstå att svenska jordbruksföretag inte är konkurrenskraftiga vad gäller kompetens och produkter är helt enkelt felaktigt. Den gröna sektorn bidrar med fem procent till den svenska sysselsättningen, och i jordbruksbygder och glesbefolkade områden som Norrland är andelen ännu större. Den är en oumbärlig del av svenskt näringsliv och samhälle. Svenskt jordbruk är även ett av världens mest hållbara och klimatvänliga. Branschens vidare utvecklingsmöjligheter bestäms i hög grad politiskt, alltså av just de regleringar som framför allt Anders Borgs regering ansvarar för.

Men vad sägs då om Borgs lösning?

Det grundläggande problemet är att Borgs lösningsmodell för svenskt lantbruk i bästa fall baseras på en idealiserad vykortsbild – i värsta fall är den fri fantasi. Den italienska jordbruksindustrin är inte speciellt liten eller lokal utan innehåller istället massor av stora livsmedelskoncerner – titta bara i vilken livsmedelsaffär som helst. Parmaskinkan som vi köper på ICA är definitivt inte bevis för närproduktion – tvärtom.

Marknaden för Borgs drömjordbruk finns helt enkelt inte, varken i dag eller i en nära framtid. Det som efterfrågas på tillväxtmarknader som Kina är livsmedel av hög kvalitet och hög livsmedelssäkerhet. Samtidigt är det just det som skandinaviska lantbrukare och livsmedelsföretag har stor expertis om – och det är här som jordbrukssektorns tillväxt och vinst finns i framtiden.

Det är möjligt att närproducerade livsmedel av extra hög kvalitet kan betinga ett skyhögt merpris i Östermalmshallen. Men dessa varor utgör under all överskådlig framtid ett mycket begränsat segment av den svenska och globala livsmedelsmarknaden. Kedjan Whole Foods i USA – som tycks vara Borgs inspirationskälla – säljer bara sina dyra, närproducerade kvalitetslivsmedel till en ytterst marginell andel av konsumenterna. Den största merparten av amerikanernas livsmedel tillverkas av stora industrilantbruk, där kycklingarna klortvättas och tillväxthormon används i generösa mängder.

Denna modell kommer även att gälla för varorna i svenska livsmedelsbutiker om Borg får sin vilja igenom. Goda, hållbara, svensktillverkade livsmedel kommer att trängas bort från hyllorna av utländska, industriframställda produkter som tillverkats under märkbart sämre villkor för djur, natur och klimat.

Och det är här Anders Borg måste göra ett politiskt vägval.

Är detta den framtid han vill ha – och är detta den framtid som de svenska konsumenterna vill ha?

Vi anser att det är fel väg att gå. Istället för spådomar om den svenska jordbruksindustrins bristande framtidsutsikter borde Borg kavla upp de politiska ärmarna och arbeta för att skapa goda förutsättningar för jordbrukets tillväxt och utveckling. Istället för att drömma om Sverige som friluftsmuseum borde han ta ansvar och möta tillväxtambitionerna.

Sverige och svenska verksamheter brukar vara utmärkta på att tänka stort och globalt. IKEA och Volvo hade inte blivit globala, beundrade företag genom att tänka småskaligt och ge upp ambitionerna. Varför anser Anders Borg då att de svenska lantbrukarna ska begå detta fel när de nu rent konkret och med de rätta politiska ramvillkoren istället kan skapa tillväxt, lösningar och utveckling?

Från dansk horisont är det obegripligt att man från politiskt håll inte är stoltare över den svenska jordbruksindustrin. I både Danmark och Sverige är lantbruket är en del av lösningen på de samhällsmässiga utmaningar som handlar om sysselsättning, grön tillväxt och resurseffektivitet. Varför gör man då allt man kan för att reglera branschen i så hög grad att man hämmar de svenska lantbrukarnas konkurrenskraft och framtidens gröna lösningar?

Inom DLG Group och Svenska Foder tror vi på den svenska jordbruksindustrin. Vi upplever svenska bönder som kompetenta och svenska produkter som attraktiva. Vi upplever också att svenskt lantbruk hålls tillbaka av nationella särregler och konkurrenshämmande regleringar. Om Anders Borg var vuxen uppgiften som finansminister skulle han fokusera på att stärka istället för att motarbeta den svenska jordbrukssektorn.

Niels Dengsø Jensen - styrelseordförande för DLG
Kristian Hundebøll - CEO för DLG.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades lördag den 08 mars 2014

Kommenterarer till artikeln

Hans skrev 2014-03-16 19:31:18:

Förvånade över Borgs attityd? Det är inte jag! Alliansen har i 8 år försökt övertyga Svenska Folket om hur viktiga Svenska näringar är samtidigt har de lovat att göra det enklare för nystartare och etablerade företag utan att åstadkomma något så det enklaste sättet för dem att slippa ansvar är att företag lägger ner, eller? Jag har rest över i stort sett hela Europa och inget snack, Sverige har de bästa råvarorna och maten och Svensk Lantbruksnäring borde ägna sig mer åt att exportera den lyxmaten vi har. Lycka till alla jordbrukare med närliggande näringar. Hans


anders m skrev 2014-03-14 00:17:34:

Som bonde får man tacka för ert stöd.Vart går gränsen för landsföräderi kan man undra.Herr Borg testar nog detta nu.Dom gamla moderaterna måste vara i förtvivlan över dessa nya moderaternas politik.Jag lider med dom men han kanske vill sitta på läktaren nästa valperiod och då är sådana uttalanden perfekta för att hamna där.Det är kanske för jobbigt att vara på planen eller så börjar hans modell att stoppa det går inte hur länge som helst att ta från balansräkningen och lägga i resultaträkningen.Hur många bolag har han sålt ut under sina år?Nordea var väl nu sist?


östdansken skrev 2014-03-12 21:14:29:

Tack ni västsvenskar! Att vi ska behöva gå över sundet för att få det stöd som svenskt jordbruk behöver! All produktion och all mark kommer att behövas framöver för att klara att föda jordens befolkning och för att leverera hållbara energi- och råvarulösningar till en växande befolkning. Jag har arbetat med jordbruk i många länder och haft förmånen att följa produktionen i många länder världen över. Svenskt jordbruk håller en mycket hög klass, är fullt med spirande optimism och vi har i många regioner bland de bästa förutsättningarna i världen. Svenskt jordbruk skapar sysselsättning och jobb. Förvisso finns det säkert många jordbruk och även företag inom sektorn som kommer att slås ut; dels beroende på bristande management men även oförmåga att anpassa sig till en ny global marknad. Men, det ska inte vara klåfingriga politiker som slår ut svensk produktion. Jag har under många år röstat blått men när sådana grodor hoppar på borden som i denna debatt från en finansminister funderar man både en och två gånger kring vem som kommer att få ens röst.


Mats Jangdal skrev 2014-03-11 10:27:11:

Trodde att om jag lämnar rutan signatur ofylld så visas mitt namn. Istället står det signatur. Dumt. Vill man inte använda signatur skriver inget i fältet signatur. Men nu vet jag. Samtidigt är jag inte ansvarig för alla signaturer


Signatur skrev 2014-03-11 10:22:46:

Skribenterna nämner Ikea och Volvo. Dessa företag pysslar med döda ting. Ändrade regelverk kan kompenseras med nya kalkyler. Att vara bonde handlar om livet, att förstå levande väsen. Det gäller oavsett man odlar gräs, spannmål eller grönsaker. Det gäller också i mjölk-, slakt-, eller äggproduktion. Med sin förståelse av livet och kunskapen om de lokala förhållandena, de egna förutsättningarna på gården, väljer man teknik och inriktning. Centraliserad byråkrati med tekniska särregler eller "one-size-fits-all" policy kan förstöra förutsättningarna för många bönder och hjälpa väldigt få. Det har planekonomer vare sig i Sovjet, Kina, Kuba, Nordkorea eller Sverige aldrig förstått!


Samuel af Ugglas skrev 2014-03-11 05:27:54:

Från danskt horisont är det obegripligt att svenska lantbrukare tillåtit politiker att frånta utövare i livsmedelsproduktionen deras rätt till att äga och bruka sin egendom. Men det får man inte vare sig tänka eller än mindre säga. Istället har man överlåtit den uppgiften till oavsättliga, skattefinansierade så kallade tjänstemän med privata agendor väl oåtkomliga i inglasade betongghetton i städerna! Dom har makt, makt, makt! Libido dominante!


Mats Bartling skrev 2014-03-08 23:31:54:

En mycket välskriven artikel! Trevligt att våra vänner på andra sidan Öresund med en så god bakgrundskunskap uttrycker sanningar, som förhoppningsvis vår gode finansminister tar till sig.


Signatur skrev 2014-03-08 21:48:55:

Det var det bästa jag läst på länge. Kunnigt och välformulerat med framtidstro. Märkligt att vi i Sverige alltid ska sänka varandra och inte låta folk bli framgångsrika. Särregler är förödande och tar ner energin på de som är verksamma. Här måste till en attitydförändring och det nu!


Torgil Bertilsson skrev 2014-03-08 20:29:42:

Tack Danmark för ert eldunderstöd.Vi har felprogrammerade politiker i Sverige. De talar sig ofta varma för vikten av konkurrenskraftiga villkor för övriga industrin men när det gäller lantbrukets villkor gör man precis tvärtom.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste