DEBATT - Måttet är rågat, Anders Borg!

Centerpartisten Staffan Danielsson med partivänner har reagerat starkt på finansminister Anders Borgs uttalanden om svenskt jordbruk. –Finansministern uttrycker sig slarvigt och illa, skriver han i en debattartikel.

Staffan Danielsson Foto: Riksdagen
Många landsbygdsvänner och centerpartister har reagerat mycket starkt på den syn på det svenska jordbruket, som finansminister Anders Borg har givit uttryck för i flera intervjuer i tidningen Land och Land Lantbruk.

Vi har gjort det mot bakgrund av att det ju är en hjärtefråga för oss med en levande landsbygd med livskraftiga och starka gröna näringar där livsmedelsproduktionen är en grundbult.Den syn finansministern ger uttryck för om jordbruket går tyvärr på tvärs mot detta, vilket är allvarligt.

Han tror inte att jordbruksindustrin har någon framtid, han tycker det är viktigt med billig importmat för att pressa den dyrare svenska maten och han ser inga bekymmer med att 1.000-tals hektar åkerjord asfalteras.

Finansministern uttrycker sig slarvigt och illa. Det är inte roligt att säga så om en mycket kompetent finansminister som jag annars har stor respekt för.

Tyvärr är han inte ensam. Centerpartiet har fått igenom mycket bra för landsbygdens och lantbrukets utveckling i regeringen, men moderaterna har också lyckats bromsa i flera viktiga frågor. Man har till exempel drivit igenom en höjd dieselskatt och man är negativ till en offensiv svensk livsmedelsstrategi och en bred kraftsamling för att stärka jordbrukets konkurrenskraft.

Finansministerns uttalanden frestar på samarbetet i regeringen inom ett av Centerpartiets kärnområden, som betyder mycket för livskraften i hela Sverige. Reaktionerna inom centerrörelsen, och från jordbrukshåll, är mycket starka. Livsmedelsindustrin är Sveriges 4:e största industrigren och svarar för ca 50.000 jobb. Finansministern marginaliserar dessa samtidigt som han prisar importmaten från djur som fötts upp under i Sverige olagliga förhållanden.

Om finansministerns uttalanden beskriver moderaternas syn på jordbruket och på livsmedelsproduktionens framtidsutsikter är det illa. Centerpartiets roll i riksdag och regering är av avgörande betydelse för spelreglerna för den svenska landsbygden och det svenska lantbruket.

Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C)

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 18 mars 2014

Kommenterarer till artikeln

up skrev 2014-03-22 14:55:26:

I samband med Milautställningen uppgav Eskil Erlandsson i en interjuv där svaret återges i tidningen gris om Sverige har strängareregler "Det är en tolkningsfråga" och regeringen anser det.Om nu övriga medlemsländernas jordbruksministrar svarade på samma sätt kunde man nog säga att det varit kris inom EU på jordbrukets område, men nu ger de inte sådana svar. Vår minister vet sådan inte efter närmare 20 år med säkerhet om vi har strängare regler. Är en företrädare för ett parti som efter så lång tid uttalar sig på etta sätt, är det då Staffan Danielsson, ett parti att ha respekt för och som man kan lita på ?


up skrev 2014-03-22 12:56:40:

Om Anders Borg uttrycker sig slarvigt och illa så är det i alla fall Centerpartiet som haft ansvaret för lantbruksfrågorna under alla år. Jag är väl medveten om vad Du själv gjort Staffan, men skall sanningen helt fram kom man inte direkt säga att Centerpartiet gjort så mycket för de aktiva lantbrukarna. Centern slog an på samma linje som Miljöpartiet drev genom sin dåvarande underavdelning Djurskyddsmyndigheten pch den lade Ni ned, men tog ni verkligen tag i frågorna och städade upp. Nej, Staffan Danielsson, det gjorde ni inte och där har du en av huvudanledningarna till dagens kris i den animala sektorn. Ni hade alla möjligheter att se till att svenska animalieproducerande bönder fick samma regelverk som de andra medlemsländerna, men det var ingetsom intresserade Er. Sanningen är den Staffan Danielsson att EU:s djurskyddsdirektiv inte är några djurskyddslagar, det är harmoniserande direktiv för att snedvreidningar inte skall uppstå på marknaden grundande på artikel 43, den gemensamma jordbrukspolitiken. Anders Borg talar således klarspråk, Centerpartiet har nått dit de önskat och det talar Borg faktiskt om.


tore johansson skrev 2014-03-22 11:48:27:

Staffan hur ska jag kunna rösta på alliansen och samtidigt få möjligheter för lantbruk och öppna landskap i sverige?Moderarerna har visat en längre tid att detta är inte någon högprioriterad fråga!Att tro att centern ska kunna bli så stor att de ska kunna hindra detta är nog mindre än att vinna 13 rätt på tipset!Eskil har visat att han går inte emot Reinfeldt eller Borg?Inte ens du Staffan har berört skattekonsekvenserna som Eskil som landsbygdminister förbjudit konkurrensutredningens utredare att använda i konkurrensutredningen?


Samuel af Ugglas skrev 2014-03-19 13:14:25:

Här ett relevant klipp från Mats Jangdals "Frihetsportalen" Borde bestås med "krigsrubriker"! Den redan i grunden fatala ståndpunkten är att om man politiskt överger svensk livsmedelsproduktion, så blir det ohållbart kostnadskrävande för markägarna att försvara sin bestämmanderätt över sin mark, sin egendom. Staten är ju inte intresserad dess livsmedelsproduktion. Därmed lämnar man (i strid med grundlagen och rättsstatens principer) fritt fram för allehanda konfiskatoriska propåer från såväl politiker, myndigheter, andra företag och organisationer som enskilda medborgare. Detta har i viss mån redan skett i vårt land och utvecklingen i den riktningen accelererar. (Tänk allemansrätt, standskyddslag, djurskyddslag, biotopskydd, licensiering, certifiering, anmälningsplikt, fornminneslag, vattendirektiv, skogsvårdslag, Agenda 21, reservat, natura 2000 och allehanda bestämmelser avsedda att skrämma bort klimatspöket.) Alla dessa regler minskar markägarens rådighet över sin egendom. Det är konfiskation i allt utom till namnet. Den andra, potentiellt fatala effekten är att i en internationell krissituation är vi inte ens till närmelsevis självförsörjande på livsmedel. Det räcker inte ens med beredskapslager. Det tar helt enkelt för lång tid att få igång inhemsk produktion till att svara mot efterfrågan. I det vakumet blir vi alla, hela nationen, offer för andras anspråk.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Proppen kanske inte var en så dum idé?

Krönika: Första gången jag fick höra ordet ”agronom” var när min mamma berättade att de hade ”proppar” som jobbade på gården. De utbildade sig alltså till agronomer och gjorde den obligatoriska ”proppen”. Jag har hört många olika historier genom hela min uppväxt om när dessa proppar bodde på gården och hade diverse olika idéer för sig. Men nu finns inte proppen längre och därmed har det lämnat ett tomrum, eller är det kanske en kunskapslucka? 

Kommentera