Bättre organisation på djurtransporterna

Enligt Uno Wennergren, professor vid Linköpings universitet, skulle tiden som ett djur står i transport kunna minskas med upp till hälften genom att se över logistiken kring vart djuren lämnas och hur rutterna organiseras. Något som leder till ökad djurvälfärd, mindre koldioxidutsläpp och mindre kostnader.

– Det är ett väldigt roligt projekt som alla kan vinna på om vi får fram en bra lösning. Djuren vinner på det, sedan vinner både bönder och slakteriet på det genom att vi får ner kostnaderna. Och så vinner miljön också på det. Foto: Linköpings universitet
Uno Wennergren har haft ett löpande forskningsprojekt under flera år där han tittat på just djurtransporter i Sverige. I första hand har han tittat på smittspridningen, där säkra djurtransporterna är en väsentlig del för att inte föra smittor vidare mellan gårdarna.

– Hur ska man kunna organisera så att smittspridningen inte blir så farlig? Det är ett djurvälfärdsproblem. Djurtransporten är det mest stressfyllda ett djur får uppleva under sitt liv, säger han.

I sin forskning började han även att intressera sig för själva slakten Uno ville se hur man skulle kunna undvika uppstallning och köbildning i slakteriet, genom bättre logistik för att korta transporterna. Han började med att titta igenom alla svenska djur via inrapporteringen från Jordbruksverket och använda sig av ett logistikprogram och matematik för att ta fram en ny logistisk lösning.

– Vad vill jag få så lite av som möjligt i mitt logistikflöde? I det här fallet handlar det om tiden som djur står i transport. Då bygger vi upp ett datorprogram som prövar ut vilket typ av lösning som blir den bästa, förklarar Uno och liknar det vid ett intelligent dataspel. 

Byta djur

En lösning som kom fram var att slakterierna skulle kunna byta djur med varandra. För att leverera till det slakteri som låg närmst gården. Genom omorganisation skulle slakterierna fortfarande få ta emot lika många djur och vid ungefär samma tidpunkt. Men inte nödvändigtvis från den gården som de har avtal med.

Om man gjorde detta, kom man fram till att transporttiden för djuren kunde minskas med 30 procent och ibland mycket mer. Det skulle även bli minskade kostnader.

– Men det kräver ett samarbete mellan slakterierna och det är inte så enkelt att uppnå. Såvida det inte är inom samma företag, säger Uno.

När det handlar om det enskilda slakteriet, handlar det om att se över hur man själva organiserar djurtransporterna.

– Många av transporterna hämtar bara några få djur, speciellt på nötsidan. De åker till olika gårdar och fyller upp så gott det går. Det är jättesvårt att planera på ett bra och effektivt sätt om man har många sådana transporter, säger Uno.

Men även här kunde man med hjälp av datorprogrammet få fram bra ruttlösningar och transporten kunde minskas med 20 procent.

Fler små

För att få bättre logistik i hela landet skulle det behövas fler små lokala slakterier, vilket är lite av en trend just nu, menar Uno. I och med sitt arbete har han fått bra koll på var det finns ett geografiskt behov. 

Även om de allra flesta djuren ändå kommer att skickas till stora slakterier, tror Uno att man i alla fall kan få bort de långa transporterna om det fanns fler mindre slakterier.

Det skulle bland annat behöva finnas ett centralt i Småland både för nöt och gris. Och längst med norrlandskusten finns det ett behov på nötsidan, menar Uno.

– Det ges bidrag och stöd till mindre, men jag skulle vilja se ett extra stöd om det var placerat mer logistiskt rätt också, säger Uno.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

Artikeln publicerades fredag den 28 mars 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste