LRF Mjölk har gjort en utredning av huruvida den gemensamma policyn om GMO-fritt foder i mjölkproduktionen står i strid med konkurrenslagstiftningen. Utredningen visar att lagens formuleringar om undantag kan tolkas på olika sätt.

– Vi har tittat framåt och ser att premien lantbrukaren åläggs på grund av för GMO-fritt foder har ökat mer och mer. Ur ett konkurrensmässigt perspektiv vill vi därför, med stöd av försiktighetsprincipen, lägga över frågan till de enskilda företagen i branschen, säger Jonas Carlberg, vd för LRF Mjölk.

Lämnar över bollen

LRF Mjölk och Mjölkdelegationen har nu gett sitt ställningstagande rörande GMO-fritt foder.

- Det står givetvis varje medlemsföretag fritt att själva införa en egen policy för GMO-fritt foder, säger Gunnar Pleijert, ordförande i Mjölkdelegationen och LRF Mjölk.

– Vi bygger våra policyer på en enighet från mjölkföretagen. LRF Mjölk lämnar nu GMO-frågan bakom oss och nu ser fram emot att se hur mejeriföretagen agerar, avslutar Jonas Carlberg.

Vilhelm Ektander
Vilhelm Ektander
Tel: 070 – 092 20 02
E-post: redaktionen@ja.se

Relaterat

Senaste