Kraftig ökning av de svenska sockerskördarna

Hektarskörden på socker har ökat med närmare 50 procent sedan 1995. Det fastslår LRF i en ny rapport. Bakom den kraftiga ökningen ligger bland annat en rejäl satsning på forskning och utveckling.

Till följd av insatser rörande bland annat växtförädling och odlingstekniker har den svenska hektarskörden på socker ökat kraftigt de senaste 20 åren. Foto: Thickstock
– Att de svenska sockerskördarna ökar innebär en ökad konkurrenskraft på den europeiska marknaden, något som gynnar utvecklingsmöjligheterna för svenska betodlare, säger Kjell Ivarsson, växtodlingsexpert LRF, i ett pressmeddelande.

Enligt LRF är anledningarna till ökningen många, men en av de främsta ligger i att stora satsningar har gjorts för att bland annat har varit lyckosam i växtförädlingen samt att man lyckats finna viktiga tillväxtfaktorer i samspelet mellan gröda och mark.

Vidare har den nya kunskapen snabbt omsatts hos odlarkåren. Exempelvis anser man att management inom växtföljder, kalkning, växtnäring, bladsvampsbekämpning, skörd och lagring har varit åtgärder genomförda på gårdsnivå som bidragit till den positiva utvecklingen.

370 000 TON

Den svenska produktionen av socker styrs årligen av sockerfabrikens kapacitet samt kvotsystemet i EU. Därmed har Sveriges sockerproduktion i snitt legat runt 370 000 ton socker de senaste fem åren. I och med att hektarskördarna på socker ökar, minskar också arealbehovet. Effekterna av detta är att denna mark då istället kan utöka produktionen av andra grödor i Sverige.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 03 september 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste