Uppåt för ekologisk djurhållning

Sedan 2009 är det ekologiska får och värphöns som ökat mest i Sverige. Sämre går det för gris och slaktkycklingar, där är det fortfarande få som ställt om. 

Mellan 2009 och 2013 ökade fårproduktionen relativ mest inom ekologisk djurhållning, med 73 procent. Förra året var 118 800 får ekologiska, vilket är 21 procent av landets totala fårpopulation.

Ser man till antalet djur ökade dock värphönsen mest. Från 579 015 stycken 2009 till 868 378 stycken 2013.

När det gäller nötkreatur så har antalet omställda djur ökat med 58 procent sedan 2009. Förra året fanns det totalt 285 700 nötkreatur inom ekologisk produktion i Sverige. Av dessa var 48 200 mjölkkor, vilket är 14 procent av landets totala andel mjölkkor.

På en ekologisk mjölkgård hade man förra året i snitt 82 kor, jämfört med 74 som är snittstorleken för alla mjölkgårdar.

När det gäller grisar så står den ekologiska produktionen bara för en procent av den totala grisproduktionen. Samma trend gäller för slaktkycklingar, där mindre än 0,5 procent av den totala slaktkycklingproduktionen är ekologisk.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades måndag den 08 september 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste