Fosfor är ett grundämne som är ändligt, viket innebär att man inte kan återskapa det. Däremot har det gjorts framsteg i att återvinna fosforn från avloppsslam. Foto: Thinkstock
Allt fler länder satsar på att återvinna fosfor ur avloppsslam. I Slogh Slurry, utanför London har man börjat ta vara på fosfor från slammet.

– Ja, det varken ser ut eller luktar som om de här små vita kulorna kommer från avloppsvatten, säger Rosanna Kleemann, som forskar på fosforåtervinning vid Surreys universitet, till Sveriges Radio.

De små vita kulorna bildas i en speciell reaktorbehållare där fosforrikt avloppsvatten pumpas runt. Det har gjorts mycket forskning på detta de senaste åren, med målet att kunna återföra fosforn som gödsel till jordbruket.

OSÄKER TILLGÅNG
I juni sattes fosfor upp på EU:s lista över ämnen som har en osäker tillförsel, detta motiverar forskningen ytterligare. I dagsläget bryter man fosfor i olika gruvor, en stor del kommer från Marocko. Fosforn läggs på åkrar i form av gödsel, det ingår ofta även i fodermixer hos gris och fågel. När livsmedlet konsumerats hamnar en stor del av fosforn i avloppsvattnet.

Idag används en del av slammet som gödsling, men om gränserna för tungmetaller blir striktare kan användningen av slam eventuellt minska. Det finns olika typer av slam varav en del är mer kontrollerade genom RevaQ certifiering än andra.

ÅTERVINNING I SVERIGE
I Sverige har forskare kommit fram till en metod som innebär att man bränner avloppsslammet och biobränsle i ett kraftvärmeverk. Sedan tar man ur fosforn ur askan samt avlägsnar tungmetallerna. Bakom denna metod står forskaren, Yariv Cohen som forskat om vattenrening vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Denna typ av anläggning ska byggas i södra Sverige av återvinningsföretaget Ragn-Sells.

– Vi vill hitta en mer uthållig lösning, och vi tror att efterfrågan på fosfor kommer att öka. Det vi håller på med nu är att projektera en fabrik för att bearbeta cirka 30 000 ton aska, berättar Ragn-Sells utvecklingschef Anders Kihl, för Sveriges Radio.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Relaterat

Senaste

Jordbruk är mer än förenklade val

Vi producerar ägg hemma på gården. Vi har 14 höns. Eller, det är inte riktigt sant, för ganska många av dem är ju tuppar. Och fyra av dem är faktiskt ankor om man nu skall vara lite petig. Ankor är som höns men värper lite sämre, och äter lite mer. Det känns fantastiskt bra att gå ut och plocka egna ägg till frukost. Eller att föda upp dem på matrester. Jag tror att våra höns har det ganska bra. Men efter några år som äggproducent kan jag också se några svagheter med den småskaliga produktionsinriktningen vi valt.

Kommentera