Brand eller översvämning – förebygg och se över försäkringarna

Skördar och stora ekonomiska värden kan gå förlorade vid en översvämning och brand. Att förebygga så gott det går och se över försäkringen, är försäkringsbolagens tips.

I oktober 2013 brann hönseriet ned vid Lilluns ägg, på gården Tre Högar utanför Halmstad, och 30 000 höns brann inne. Foto: Länsförsäkringar
Översvämningar och bränder kan kännas som avlägsna hot. Men likväl inträffar de. Christer Svensson vid Lilluns ägg, på gården Tre Högar utanför Halmstad, råkade 2013 ut för en brand. Larmet gick runt lunchtid en oktoberdag och allt gick extremt snabbt när en av hönseribyggnaderna på gården fattade eld.  

– Jag satt och fikade med personalen när jag såg rök. Jag tänkte: vem är det som eldar nu? Men det var hos mig det brann. Totalt 30 000 av 126 000 höns fick sätta livet till, berättar Christer Svensson.

– Jag har fortfarande inte hunnit känna efter när det gäller känslor, det har varit så mycket att sköta. Jag bor inte på gården och det har hjälpt till, har sluppit se brandresterna hela tiden. Men jag kan inte se på tv när det visas bränder, säger Christer Svensson, här framför det nya hönseriet. Foto: Micael Goth
MINDES INTE 112-NUMRET

Branden startade i en ventil­ationsfläkt i djurutrymmet. När räddningstjänsten kom till gården var branden fullt utvecklad. Hönseriets betongplatta exploderade. Även två andra byggnader var hotade – liksom 3 silos med 1600 ton spannmål, som utvändigt höll 260 grader.

– Jag visste inte numret till 112, det var helt borta. Jag tänkte: fan, nu dör alla hönorna. Allt fokus låg på att rädda de hönor jag kunde, minns Christer Svensson.

Skadorna som branden orsakade uppskattas till mer än 25 miljoner kronor. Men i dag är byggnaden återuppbyggd och 154 000 höns finns på gården. Byggnaden var bara tio år gammal och Christer Svensson hade allt utom inredningen försäkrat till fullt värde. Han har under resans gång haft tät dialog med försäkringsbolaget. Han skaffade offerter för den nya byggnaden och fick grönt ljus varefter att bygga upp nytt.

– Jag är mycket nöjd med försäkringsbolaget. Jag har också själv fått bestämma hur det ska byggas, det har också varit viktigt, säger Christer Svensson.

Förebygg skador genom att använda fantasin.  – Vad kan hända på just din gård? Utgå från det när du tänker på åtgärder, säger Johan Litsmark. Foto: Länsförsäkringar
Dina råd efter detta till andra lantbrukare?

– Ha riktigt bra försäkringar och tänk inte på hur mycket de kostar. Och förebygg! Ingen trodde att det skulle brinna här. Jag har förebyggt genom att bland annat se till att ha snabb vattentillförsel, med hjälp av hydrant. Så när det brann, kunde vi förse brandkåren med 50-60 kubikmeter vatten i timmen från en å, säger Christer Svensson.

När det gäller försäkringsskador vid bränder, är det vanligaste att ekonomibyggnader och bostäder drabbas. I ekonomibyggnader är vanligaste brandorsaken brister i elektrisk utrustning och maskiner, i bostäder är det fastbränsleeldning.

– Allt skadeförebyggande arbete bygger på fantasi. Tänk dig 100 mm regn på 100 minuter, vilket har inträffat i Sverige. Vilka konsekvenser skulle det få på din fastighet om det inträffade där? Utgå från det och skapa dina åtgärder. Kolla exempelvis kapaciteten på dagvattenavledning, säger Johan Litsmark,
produktspecialist Lantbruk, på Sakförsäkringsservice vid Länsförsäkringar.

Värdefull eller känslig egendom, eller installationer för försörjning av till exempel el, ska inte förvaras i låglänta byggnader eller källare. Se till att ha tillgång till reservelverk om du har känslig verksamhet som inte klarar sig vid ett strömavbrott.

– En vanlig lantbruksförsäkring hos oss innehåller skydd mot brand, åskslag, storm, snötryck, hagel, översvämning, lavin, jordskred, jordskalv, vulkanutbrott och ras. En del händelser har en förhöjd självrisk och undantag, som till exempel sprickor i byggnaden som inte väsentligt påverkar byggnadens funktionsduglighet, säger Johan Litsmark.

Vad krävs av lantbrukaren för att försäkringen ska gälla, vad behöver denne uppfylla?

– Det finns vissa generella föreskrifter och säkerhetsföreskrifter som man ska hålla sig till. Till exempel ska elstandarden vara godkänd, brandsläckningsutrustning finnas, liksom reservelverk och larm i vissa djurproduktioner, berättar Johan Litsmark.

Om byggnader skadas av översvämning, täcks det då?

– Ja, i de fall det beror på kraftiga regn och att vattnet strömmar in i huset utifrån eller genom golvbrunn, och det regnar minst 50 mm regn på ett dygn. Båthus och annat är undantaget och självrisken är ett halvt prisbasbelopp, 22 200 kronor, säger Johan Litsmark.

Börje Larsson, vid Dina Försäkringar, berättar att bolagets lantbruksförsäkring fungerar på ungefär samma sätt vid översvämning och brand. Man kan välja mellan grundförsäkring, ren brandförsäkring eller allriskomfattning för exempelvis maskiner och redskap.

– Även ren brandförsäkring har samma skydd vid översvämningsskada. Men vid översvämning utomhus innefattas inte lantbruksprodukter, obärgad gröda eller skog av försäkringsskyddet hos Dina Försäkringar. För skogen kan man välja mellan skogsbrandförsäkring eller skogspaketförsäkring, säger Börje Larsson.

Försäkring – viktigt att tänka på

Utnyttja ditt försäkringsbolags skadeförebyggande kompetenser
Ha fantasi när du skadeförebygger – måla upp ett scenario med en storm, kyla, extrem torka eller kraftig nederbörd, som snö eller regn – vad skulle kunna hända?
Gå igenom ditt försäkringsskydd varje år – så att allt är med i försäkringen inklusive eventuella nya verksamheter

Gå kursen som Hushållningssällskapen erbjuder kring lagar och regler vid byggnation
Ett fungerande nätverk är avgörande vid en större kris. Samhället i övrigt har inte de resurser som krävs för detta. Vid exempelvis skogsbranden i Västmanland, hade de lokala LRF-avdelningarna en otroligt viktig betydelse för att organisera evakuering, reservstallar och logistik.
Källa: Länsförsäkringar

Artikeln publicerades måndag den 13 oktober 2014

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste