”100 procent ekologiskt – katastrof”

100 procent ekologisk odling skulle leda till katastrofala följder för den framtida livsmedelsförsörjningen. Ekologiskt är inte, som många tror klimatsmart, snarare tvärtom, skriver fyra forskare från SLU i en debattartikel.

Forskarna vill sticka hål på den allmänna bilden att ekologisk odling är bra för miljö och hälsa. Försäljningen har ökat med runt 30 procent det första halvåret 2014 och staten köper ekomat till offentlig upphandling för stora belopp.

SLUTSATSER OM EKOLOGISKT

Forskarna menar att i stort sett alla föreställningar kring ekologisk odling är felaktiga. De hänvisar till slutsatserna i sin bok ”Den ekologiska drömmen”:

• Konsumenterna får inte bättre livsmedel eller miljö om de köper ekologiskt.
• De cirka 500 miljonerna som ges i stöd till ekologisk odling varje år, skulle göra mer samhällsnytta om de användes i det vanliga jordbrukets fortsatta miljöanpassning.
• Ekologiskt är inte giftfritt.
• Mer ekologisk odling försämrar livsmedelsförsörjningen, både i Sverige och globalt.
• Ekologisk odling ger inte mindre utsläpp av näringsämnen till yt- och grundvatten.
• Ekologisk odling är inte klimatsmart.

En av effekterna som forskarna poängterar är att om 100 procent skulle vara ekologiskt odling i Sverige, skulle vi endast producera hälften så mycket mat på den åkerareal som brukas idag. Skillnaden i avkastning mellan ekologiskt och konventionellt varierar mellan 30 och 60 procent, beroende på gröda, enligt jordbruksverket.

En övergång till ekologiskt skulle innebära ökad import, vilket kan fungera för ett rikt land som Sverige, skriver författarna. Men import innebär även att man exporterar miljöproblem som är kopplade till odlingen.

ÖSTERSJÖN

När det gäller Östersjön skriver författarna att utlakningen från ekologisk odling är lika stora som från konventionell. Om man då ser till den lägre avkastningen inom ekologisk odling så blir utlakningen större för varje ekologisk produkt.

En annan faktor inom det konventionella jordbruket som ofta får sig en känga gällande miljön är mineralgödsel som beskylls för att vara en klimatbov i samband med framställningen som kräver fossil energi. I debatten möter författarna kritiken genom att hänvisa till den skördeökning som mineralgödsel ger. Man skulle dessutom kunna tillverka mineralgödsel på bioenergi som kan framställas med hjälp av en del av skördeökningen. Då får man ändå betydligt mycket mer av skörden kvar, än vid ekologisk odling.

KLIMATSMART MAT?

Att ekologisk mat är klimatsmart håller inte författarna med om. Den konventionella grödan tar upp mer koldioxid och även ger mer skörderester i form av halm och rötter. På detta vis binds mer koldioxid som mull i marken. Om man skulle ställa om samtliga lantbruk i Sverige till ekologiskt idag, skulle växthusgasutsläppen öka markant då mängden mull som lagrats i skog- och gräsmark sjunker vid uppodling.

Slutligen skriver författarna att 100 procent ekologisk odling skulle vara katastrof för framtida livsmedelsförsörjning och innebära större belastning på miljön till en hög kostnad. Ett vetenskapsbaserat jordbruk utan ideologiska företecken är vägen framåt.

Författarna till debattartikeln som publicerats i SVD Brännpunkt.

HOLGER KIRCHMANN
professor i växtnäringslära och markvård vid Sveriges Lantbruksuniversitetet (SLU)
LARS BERGSTRÖM
professor i vattenvårdslära vid SLU
THOMAS KÄTTERER
professor i systemekologi vid SLU
RUNE ANDERSSON
före detta programchef vid SLU.
Artikeln publicerades måndag den 17 november 2014

Kommenterarer till artikeln

Anders Johansson skrev 2014-11-25 11:39:28:

FNs sektion för Mat och Jordbruk har gjort en analys av läget och kom fram till att om all mat skulle odlas ekologiskt skulle det vara markant bättre för miljön. länk till FAO(FNs sektion för Mat och Jordbruk) www (punkt) fao (punkt) org/newsroom/en/news/2007/1000550/index.html


Samuel af Ugglas skrev 2014-11-17 17:18:28:

Ransoneringsivrande socialister kommer snart att begära artikelförfattarnas huvuden på ett fat!

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

DEBATT - Enbart ekologiskt är inte rätt väg

I Sverige har vi 16 miljömål. Allt från ingen övergödning till ett rikt odlingslandskap. Tyvärr har vi inget mål om produktion, vilket hade varit bättre. I dag prioriteras pålagor före morötter, importen ökar och med den miljöpåverkan. Det blir effekten när ett miljövänligt och effektivt jordbruk tvingas över gränsen. Dock har vi ett krav på att inte exportera miljöpåverkan, vilket man nu kommer att göra. Så inleder Catharina Rudolphson sin debattartikel.

Kommentera

Senaste

Som man bäddar får man ligga

Krönika: Snart är det sommarlov för alla som i framtiden ska försörja oss. Några vet vad de vill jobba med, andra inte. En del har sommarjobb, andra inte. Många gånger leder sommarjobbet till insikter, både om arbetsliv och sig själv. För att möta framtida behov behöver rekryteringsunderlaget för rådgivare till lantbruket breddas. Hur många sommarjobb skapas det egentligen inom de gröna näringarna som tillsätts utanför familjekretsen? 

Kommentera