Debatt: Krisläge fordrar krisinsatser

Jag lider med Sveriges mjölkbönder. De gör det som Sverige behöver, är företagare som tar risk och investerar många miljoner. Nu rasar deras mjölkpris med över 30%, till 1970-talsnivå och ruin och konkurs kommer oförskyllt att drabba många. 

De arbetar hårt och har investerat i viktig och kapitalkrävande livsmedelsproduktion. De har ansvar dygnet runt för att korna mjölkas, fodras och har det bra. Det är bra med marknadsekonomi, men det finns gränser. Den är nådd för Sveriges mjölkbönder och nu behövs omedelbara åtgärder från marknad och regering. Må ICA och övrig handel under ett halvår framöver lägga på 2 kr på varje mjölkliter, att oavkortat gå till mjölkbönderna. Må regeringen sänka skatter och styra miljöstöd till samma bönder. Eller göra något ännu bättre, men GÖR NÅGOT!

Staffan Danielsson
Agronom och samhällsdebattör

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 24 december 2014

Kommenterarer till artikeln

anders m skrev 2014-12-26 08:39:20:

Under denna jobbiga tid kunde de styrande i Stockholm ta bort alla energiskatterna till oss bönder och inte som Anders Borg o co gjort höjt skatterna istället.Dom tog bort gödselskatten och höjde energiskatterna istället så på våra gårdar blev det minus men dom klappade sej på bröstet och sa att dom tagit bort gödselskatten.Vi i Sverige skall vara för frihandel men bara på konsumtions varor inte på insatsvaror till gårdarna nej där skall punktskatterna vara kvar och helst höjas.Snacka om dubbel moral om det skall vara frihandel måste det vara på alla varor men där bangar även Folkpartiet så fritt skall det inte vara nej punktskatterna måste vara kvar.Vad heter ordspråket sila mygg o svälja elefanter.Så Staffan vi måste upp till kamp mot detta tokeri annars finns det inte snart en bonde kvar utom på skansen


Ante skrev 2014-12-25 19:00:28:

Margareta Vinberg ,Erik Åsbrink ,mfl..om alla dessa skött sitt jobb hade vi haft ett bättre läge idag.VTO jublar om vi slår igen vårt lantbruk så u-länderna kan komma på fötter har man hört i snart trettio år! stödrätter osv är ju vårt påfund i halvtidsöversynen. Allt i Thatchers anda......


anders m skrev 2014-12-25 10:22:57:

Staffan Kan vi hjälpas åt att trycka till dessa som bestämde att återbärningen på dieseln skall fasas ut.Vi stämmer dom för landsföräderi till europa domstolen.Detta är bara ett exempel på tokerierna i stockholm.Är du med???????


Samuel af Ugglas skrev 2014-12-25 09:36:20:

Det är nog tyvärr så att det är endast en verklig varubrist som kan få höga vederbörande kleptokrater att ändra sin syn på vad det innebär att producera livsmedel. Krisinsatsen måste bestå i att ge tillbaka och garantera producenterna äganderätten till sin egendom, bruks och nyttjanderätten! Dessa rättigheter har socialisterna konfiskerat. Vill politikerna inte inse det skall dom heller inte äta!


tore johansson skrev 2014-12-24 18:12:14:

Staffan att säga att priset rasar till 1970tals nivå är vilseledande?Omvi kunde komma till 1970talsnivå enligt index skulle vi få mellan 6-7kr litern!!!! Men det klart att Anders Källström och Helene Jonsson er ju ljust på framtiden för den gröna näringen?De kanske är färgblinda?


tore johansson skrev 2014-12-24 18:03:04:

Sveriges mjölkbönder är toppstyrda i varje liten detalj av branchregler,lagregler,tvärvilkor,arlagård,sigill,miljöhusesyn,länstyrelse,komun,m.m. m.m. detta är ingen marknadsekonomi?Äganderätt,brukanderätt,och omyndigförklaring och fullständig avsaknande av fritt företagande! Skattesystemet som i årtionden jagar bort småföretagandet!m.m. m. m. listan kan göras hur lång som helst!!!!


Thomas skrev 2014-12-24 17:25:24:

Ständigt kommer den skånske LRF-ledarens fundering upp till analys: "Är det bättre att bönderna blir färre, eller är det sämre"? Är det bra att driva kommersiell kolchos eller borde bönderna vara små familjejordbrukare? För min del är svaret enkelt... En kommersiell kolchos är bankens problem.. Ett litet familjejordbruk är bondens problem. Dagens ARLA-kris är bankens problem.. Vad det nu innebär.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste