KRÖNIKA - Återupprättat totalförsvar - en möjlighet för jordbruket

Inte bara det militära försvaret har lagts ner i Sverige. Hela totalförsvarsidén har skrotats och svenska beredskapslager har avvecklats och dumpats till låga priser. Tanken är att marknadens osynliga hand ska ordna eventuell brist på mat och drivmedel i händelse av krig eller blockad.

Lars Wilderäng
JTI konstaterade 2013 att Sverige drabbas av svält om oljeimporten halverades, då jordbruket är helt beroende av importerad olja. System och lagar för ransonering finns inte. Jordbruket är även beroende av import av andra insatsråvaror och komponenter, där svensk tillverkning lagts ner. Sverige har redan idag västvärldens lägsta grad av självförsörjning av livsmedel. Stopp för oljeimport skulle antagligen samtidigt följas av stopp för import av mat.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sedan i höstas börjat diskutera att återuppta planeringen av de civila delarna av totalförsvaret igen. Naturligtvis mycket luddigt att diskutera återupptagen planering, men går man längre kan det finnas en möjlighet för svenskt jordbruk.

Sverige får inte ge eget stöd till jordbruket på grund av EU-medlemskapet. Fast försvarspolitik är de individuella medlemsstaternas områden. Ett återupprättat totalförsvar kan alltså köpa in totalförsvarstjänster från svenska jordbrukare. Man kan ge stöd till att hålla lager av livsmedel, till exempel levande proteinreserver i form av baggar, tjurar och galtar. Man kan ge stöd åt att hålla silon fyllda, eller för den delen att ha silon tomma, redo för att fyllas på. I tiotusentals gårdar runt Sverige, vars lokaler inte nyttjas fullt, finns en potential för utspridda lager av totalförsvarets behov. Därmed uppnår man önskad spridning och dessutom närhet till befolkningen, istället för centraliserade sårbara lager.

Att återupprätta småskalig lokal livsmedelsförädling kan rent av ses som en del av totalförsvaret och få separat totalförsvarsstöd.

Möjligheter finns och det är dags för jordbrukets organisationer att erbjuda sina tjänster. Svenska jordbrukare har allt att vinna och inget att förlora.

Lars Wilderäng

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades torsdag den 22 januari 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste