Mälarens reglering avgjord i dom

Med stor besvikelse mottogs domen i det så kallade slussenmålet som innebär en reglering av Mälarens vattennivå. LRF Konsult företräder de 200 lantbrukare som kommer påverkas av ändrade vattennivåer.

Mälaren regleras sedan 1941 och avtappningen sker i Stockholm och Södertälje. I Slussen ska avtappningskapaciteten ökas för att minska översvämningsrisken. Detta kommer dock att påverka de lantbrukare som arbetar i området och nu i dagarna avkunnades en dom av miljööverdomstolen som lämnade markägarnas yrkande utan avseende. Bild: Stockholm Stad

– Vi hade yrkat på återförvisning på grund av att Stadens miljökonsekvensbeskrivning inte uppfyller de krav på redovisning som Miljöbalken föreskriver. Vi hade också yrkat att Natura 2000 reglering inte kan ges företräde framför grundlagen och Europakonventionen som ger enskildas rättigheter ett starkt skydd. Sammantaget kan man säga att det är svårt för enskilda att förstå och acceptera en dom om den inte innehåller en tydlig förklaring eller motivering, kommenterar Christine Andersson, jurist på LRF konsult domen, i ett pressmeddelande.

Domen handlar om en ändrad reglering av Mälaren via den nya Slussen i Stockholm. Detta betyder att vårfloden kommer att ligga senare och vara mer omfattande.

– Det nya slussenbygget kommer att öka utsläppskapaciteten vilket i teorin borde göra så att man minskar de akuta översvämningarna och håller en jämnare vattennivå på Mälaren. Man har även bestämt att hålla en högre nivå i slutet av våren, för att bland annat främja fåglar som häckar. Detta kommer att påverka de som bedriver lantbruk i närheten i form av ett senarelagt vårbruk och utsläpp av betesdjur, säger Petter Ström, som jobbar med miljö och vattenfrågor på LRF Mälardalen.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades fredag den 23 januari 2015

Kommenterarer till artikeln

Samuel af Ugglas skrev 2015-01-23 17:01:19:

Finns det ingen av de ca 1000 värst drabbade lantbrukarna som inser att egendomsrätten, bruks och nyttjanderätten kränks om kommunisterna i SNF får sin vilja igenom? Att överhuvudtaget diskutera dessa frågor i samband med att Slussen i Stockholm måste betraktas som kupp helt i stil med pampen Löfvens illgärningar!

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera