Miljövänliga fordon tack vare spannmål

Lantmännen Agroetanol ska börja leverera etanol för dieselfordon under februari månad. Etanolen tillverkas av närproducerad spannmål och minskar koldioxidutsläppen med 90 procent.

Lantmännen Agroetanol är Sveriges enda storskaliga tillverkare och leverantör av drivmedelsetanol som är baserad på närproducerad spannmål. Foto: Carolina Wahlberg

Lantmännens nya drivmedel kan användas i anpassade dieselmotorer i både bussar och lastbilar.

– Lantmännen Agroetanol är Sveriges största etanolproducent och har lång erfarenhet inom etanolbaserade drivmedel och vi vill använda vår kunskap för att bidra till en mer hållbar fordonstrafik. För att nå målet om en fossiloberoende trafik år 2030 så kommer alla tillgängliga förnybara drivmedel att behövas, säger Bengt Olof Johansson, vd Lantmännen Agroetanol, i ett pressmeddelande.

Etanol är ett hållbart alternativ till fossila bränslen och har använts i bussar och lastbilar i över 20 år. Men etanolen utgör fortfarande en liten del av bränslemarknaden.

– Det finns en stor tillväxtpotential inom förnybara drivmedel och vår ambition är att vara en ledande nordisk etanoltillverkare. Vi tar nu ett första viktigt steg mot en del av marknaden för drivmedel till dieselfordon genom att leverera ett klimatsmart alternativ till den svenska marknaden, säger Bengt Olof.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 27 januari 2015

Kommenterarer till artikeln

Signatur skrev 2015-02-12 22:05:46:

Etanol i Norrköping kunde väl börja framställas ur t.ex. halm, skal och ur vall, nu när det finns kommersiell teknik från t.ex. Novozymes i Danmark som kan omvandla sådana av människor ej ätbara jordbruksprodukter till sockerlösning, som i sin tur kan jäsas till etanol. Om Agroetanol i Norrköping började med sådan teknik och därmed tillverkade 2:a generationens etanol, så skulle den säkert få EU-stöd. I synnerhet om etanolen konverterades till ett kemiskt etanolderivat, och användes i dieselolja. Det är nytt. EU har brist på dieseldrivmedel under de flesta år, och överskott på bensin. Om man fortsätter med etanol ur spannmål, kan EU istället förbjuda att etanolen används som drivmedel till fordon...


Signatur skrev 2015-02-12 21:58:40:

Etanol + additiv, även kallat för ED95, fungerar i ett fåtal bussar + lastbilar med en special dieselmotor, som endast Scania tillverkar. Det vore väl bättre att först konvertera etanolen till ett kemiskt etanolderivat, som kan blandas i dieselolja. Då kan etanolen i form av etanol-derivat, inblandat i dieselolja, användas i varenda dieselfordon och dieselmotor. Sedan ska etanolderivat och alla andra biodrivmedel göras konkurrenskraftiga mot billig råoljebaserad dieselolja. Det är den svårare delen. Mycket skatt på dieselolja i konbination med ingen skatt på etanolderivat är ett sätt. Kvotplikt på inblandning av biodrivmedel i råoljebaserad dieselolja, där nya typer av biodrivmedel har företräde framför äldre sorts biodrivmedel är en annan möjlighet.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste