Framgångsrikt mot MRSA i Norge

I Norge har man tacklat problemet med MRSA genom att sanera de smittade gårdarna. Nu uppger man till danska tidningen Ingeniøren att det bara är ett stall som fortfarande har bakterien kvar.

I Norge har man jobbat med att bekämpa MRSA hos gris. Det är det första landet i världen som både lyckats med och jobbat med att bekämpa MRSA efter att ha fått in det i besättningarna. Foto: Carolina Wahlberg

Norge är det första landet i världen som, efter att ha påvisat MRSA hos grisar, bekämpat bakterien. Snart förväntas de vara fria från smittan.

– Vi har bara en besättning kvar som har MRSA och den har vi kontroll på. Stallet kommer att bli sanerat under våren, säger Øystein Angen från Veterinärinstitutet i Norge, till den danska tidningen Ingeniøren.

AVLIVNING OCH SANERING


När man sanerar ett stall avlivar man samtliga djur och rengör och desinficerar stallen. Därefter sätter man in grisar som inte bär på smittan.

Sedan det första fallet av MRSA uppdagades 2013, har man testat över 1000 besättningar med fler än tio suggor.

Norge producerar 1,6 miljoner slaktgrisar per år och har en genomsnittlig besättningsstorlek på 380 djur. I Danmark är produktionen betydligt större, där föds 30 miljoner grisar upp varje år och förekomsten av MRSA är högre än i Norge. Genomsnittlig besättningsstorlek för slaktgrisar ligger på 1 227 grisar och vid smågrisuppfödning på 2 059 grisar. En liknande aktion mot MRSA i Danmark skulle innebära kostnader på runt 4,4 miljarder svenska kronor för Fødevarestyrelsen.

– Vårt exempel från Norge bör vara en inspiration för andra länder då det visar att det är möjligt att bli av med MRSA hos gris. I Danmark kan det vara ett bra sätt att börja på ett begränsat område, som exempelvis Bornholm. Efter det kunde man utvidga saneringen till Själland och sedan vidare. Det kan i alla fall vara värt att utföra en förstudie på det, menar Øystein Angen, som dock poängterar att Norge har bättre förutsättningar än Danmark gällande låg förbrukning av antibiotika.

SVÅRARE FÖR DANMARK


En som är negativ till att applicera Norges hantering av MRSA i Danmark, är Niels Toft från den danska Veterinärmedicinska Anstalten.

– Det kostar många miljoner varje gång vi tömmer ett svinstall. Det skulle dessutom saknas mellan 15 och 29 miljoner slaktsvin, vilket skulle innebära att slakterierna står utan jobb, säger han och fortsätter:

– Vi är tvungna att finna billigare sätt att bekämpa MRSA och säkra stallar som är fria från smittan, så att den inte tar sig in genom andra besättningar.

Enligt Niels Toft har Holland mer eller mindre gett upp förhoppningen om att deras grisstallar någon gång ska bli fria från MRSA. Inte heller andra länder som Danmark konkurrerar med gör något för att hålla smittan nere.

– Jag vill inte utesluta att vi kan bli fria från MRSA, men det kommer inte hända nu och vi kommer leva med MRSA i många år framöver, säger Niels Toft.

Katarina Johnsson
Katarina Johnsson
Tel: 070-003 98 07
E-post: katarina@ja.se

Artikeln publicerades måndag den 02 februari 2015

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste