"Regeringen smyger in nya regler"

Utan förvarning har miljöminister Åsa Romson skrivit på nya förbud för bekämpningsmedel. Enligt Hans Hagenvall, på Svenskt Växtskydd, är förfarandet oroväckande. Som det ser ut har frågan passerat Bucht obemärkt.

Hans Hagenvall som företräder branschorganisationen Svenskt Växtskydd, lyfter en oro över regeringens tillvägagångsätt. Foto: Sara Almqvist
– Det är inte så mycket förbudens betydelse på kort sikt som bekymrar mig, snarare är det dels själva principen, och dels att detta kanske bara är en början, säger Hans Hagenvall, på branschorganisationen Svenskt Växtskydd.

Vid införandet av nya föreskrifter eller förordningar genomgås vanligen ett så kallat remiss-förfarande. Därmed får flera olika intressenter och organisationer, som exempelvis LRF och Svenskt Växtskydd, chansen att uttala sig innan en föreslagen regeländring eventuellt klubbas. I detta fall ser det dock ut som att regeringen har tagit en genväg och fört in ytterligare förbud utan förvarning.

I helgen fick Svenskt Växtskydd veta att Sverige redan lagt fram förslag till nya växtskyddsförbud hos EU-kommissionen. Det är miljöminister Åsa Romson som har skrivit under å regeringens vägnar.

– Regeringen har lagt till dessa nya regler som ett tillägg till den nya förordningen om bekämpningsmedel 2014:425 som trädde i kraft i somras, säger Hans Hagenvall.

Tillägget som regeringen gör till förordningen om bekämpningsmedel är att kemiska växtskyddsmedel inte får användas för att:

1. bekämpa växtlighet i sjöar, vattendrag, våtmarker eller andra vattensamlingar.
2. behandla frukt eller matpotatis med fungicider efter skörd.
3. bekämpa skadliga nematoder i jord vid odling av grödor avsedda för produktion av livsmedel eller foder.

Dessa förbud låg med i ett tidigt förslag till den nya förordningen om bekämpningsmedel, men efter att kritik riktats från flera håll, exkluderades de från den slutgiltiga förordningen som sedan klubbades igenom av Alliansen i somras. Nu ser det dock ut som att den nya regeringen valt att lägga tillbaka förbuden till förordningen, utan förvarning. I ett remissvar från 2013 skrev LRF bland annat att:

”Nya metoder och tekniker måste vara tillgängliga även för svenska jordbruks- och trädgårdsföretagare. Forskning och utveckling pågår inom flera av de användningsområden som hittills varit förbjudna eller begränsade i Sverige. Det är viktigt att vi inte stänger dörren för en sådan utveckling”.
 
Enligt Hans är förbuden i sig inte det allvarliga på kort sikt, utan snarare de långsiktiga effekterna.

– Sverige har enligt regeringens konsekvensbeskrivning i dag inga godkända växtskyddsmedel för dessa områden. Det principiellt mer allvarliga är att Sverige kommer att gå miste om tekniska framsteg i utvecklingen av nya kemiska växtskyddsmedel och nya metoder, säger han.

Enligt regelförslaget, som nu redan är sänt till EU-kommissionens för en så kallad notifiering, ska de nya förbuden träda i kraft från och med den första april i år.

– Det man kan oroa sig för är att fler regler, som påverkar jordbruks- och trädgårdsföretagare, kan komma till på det här sättet, avslutar Hans.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 11 februari 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste