Lars Wilderäng
P-gödsel kommer idag nästan helt uteslutande från gruvbrytning, och som all gruvbrytning av ändliga resurser börjar utvinningen från noll, och kommer en dag åter att vara noll när fyndigheterna är slut. Någonstans mellan dessa nollpunkter kommer det finnas en högsta utvinning, peak production, vilket innebär att fosfor kommer drabbas av peak phosphorous, växtnäringens motsvarighet till oljans peak oil. Men till skillnad mot olja går det inte att ersätta fosfor med något annat. DNA och allt liv på jorden kräver helt enkelt fosfor och ingen teknikutveckling kan ändra detta.

Problemet är att de globala fosforfyndigheterna är begränsade. En del bedömare menar att vi kommer nå peak fosfor redan om femton år, runt år 2030. Därefter kommer P-näring från gruvbrytning att minska år efter år, för att till slut ta helt slut nästa århundrande. Priset på P-näring kommer skjuta i höjden, och om mänskligheten inte sluter näringscykeln och återvinner fosfor kommer vi helt enkelt få lägre jordbruksproduktion och mindre mat.

Vare sig vi vill eller inte kan det bli helt avgörande att lyckas återvinna fosfor från städernas avloppssystem. Fångstgrödor, rent av fördämningar för att fånga upp näringsavrinning kan bli helt nödvändigt. Problemen med tungmetaller i avloppsslam behöver lösas.

Tids nog kan P-gödsel bli så värdefullt att det rent av blir lönsamt för individuella hushåll att fånga sitt eget fosfor och sälja. I en enklare värld hade man kanske fått se en situation likt i Japan under andra världskriget, där mänskligt gödsel kanske inte var värt sin vikt i guld, men städernas befolkning sålde åtminstone sin egen skit för riktiga pengar.

Lars Wilderäng

Frilansjournalist

Senaste

Jordbruk är mer än förenklade val

Vi producerar ägg hemma på gården. Vi har 14 höns. Eller, det är inte riktigt sant, för ganska många av dem är ju tuppar. Och fyra av dem är faktiskt ankor om man nu skall vara lite petig. Ankor är som höns men värper lite sämre, och äter lite mer. Det känns fantastiskt bra att gå ut och plocka egna ägg till frukost. Eller att föda upp dem på matrester. Jag tror att våra höns har det ganska bra. Men efter några år som äggproducent kan jag också se några svagheter med den småskaliga produktionsinriktningen vi valt.

Kommentera