KRÖNIKA - Peak fosfor redan år 2030?

Biologisk tillväxt kräver fosfor (P), helt enkelt därför att grundämnet är en av de helt avgörande byggstenarna i arvsmassans fosfater. Utan tillskott av fosfor kan det helt enkelt inte ske någon celldelning. Brist på fosfor innebär alltså förenklat begränsad tillväxt, både hos växter och djur. Det gör också att P är så viktigt i NPK-växtnäring.

Lars Wilderäng
P-gödsel kommer idag nästan helt uteslutande från gruvbrytning, och som all gruvbrytning av ändliga resurser börjar utvinningen från noll, och kommer en dag åter att vara noll när fyndigheterna är slut. Någonstans mellan dessa nollpunkter kommer det finnas en högsta utvinning, peak production, vilket innebär att fosfor kommer drabbas av peak phosphorous, växtnäringens motsvarighet till oljans peak oil. Men till skillnad mot olja går det inte att ersätta fosfor med något annat. DNA och allt liv på jorden kräver helt enkelt fosfor och ingen teknikutveckling kan ändra detta.

Problemet är att de globala fosforfyndigheterna är begränsade. En del bedömare menar att vi kommer nå peak fosfor redan om femton år, runt år 2030. Därefter kommer P-näring från gruvbrytning att minska år efter år, för att till slut ta helt slut nästa århundrande. Priset på P-näring kommer skjuta i höjden, och om mänskligheten inte sluter näringscykeln och återvinner fosfor kommer vi helt enkelt få lägre jordbruksproduktion och mindre mat.

Vare sig vi vill eller inte kan det bli helt avgörande att lyckas återvinna fosfor från städernas avloppssystem. Fångstgrödor, rent av fördämningar för att fånga upp näringsavrinning kan bli helt nödvändigt. Problemen med tungmetaller i avloppsslam behöver lösas.

Tids nog kan P-gödsel bli så värdefullt att det rent av blir lönsamt för individuella hushåll att fånga sitt eget fosfor och sälja. I en enklare värld hade man kanske fått se en situation likt i Japan under andra världskriget, där mänskligt gödsel kanske inte var värt sin vikt i guld, men städernas befolkning sålde åtminstone sin egen skit för riktiga pengar.

Lars Wilderäng

Frilansjournalist

Artikeln publicerades onsdag den 18 februari 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Det går inte att fatta fel beslut

Krönika: Brukar du tänka att det här beslutet är det optimala och sedan göra tvärtom? Nej, jag tänkte väl det. Vardagen består av många val och beslut som ska tas. En del sker medvetet och andra utan att du reflekterar över det. Vissa beslut kräver mer underlag än andra och en del går att fatta på den sköna magkänslan. Det senare behöver inte vara fel baserat på dina värderingar, men är inte optimalt i alla lägen.

 

Kommentera