Öppet brev till Romson och Bucht – Rovdjur ska förvaltas och inte utredas

Så ska då ytterligare en rovdjursutredning tillsättas. En ny vargpolitik ska tas fram eftersom vargen inte anses ha gynnsam bevarandestatus. Att det bara är ett drygt år sedan som den förra vargkommittén kom med sitt yttrande och riksdagen sedan beslutade om en ny rovdjurspolitik tillika gynnsam bevarandestatus, bekymrar inte regeringen.

Inte heller i den vargkommitté som nu ska tillsättas finns plats för någon representant för fårnäringen. Tyvärr föga oväntat! Allt sedan den nya regeringen bildades har Fåravelsförbundet förgäves sökt miljöministern för ett samtal kring rovdjurspolitiken, men till oss finns ingen tid. Att diskutera vargfrågan med den näringsgren som drabbas hårdast av den kraftigt ökande varg-stammen är alltså ointressant för regeringen!

Utöver den nya rovdjursutredningen har Jordbruksverket fått i uppdrag att ta fram ”nya” metoder för att förebygga rovdjursangrepp på tamdjur. Utländska metoder och erfarenheter ska tas tillvara!

Sedan 1996 finns Viltskadecenter som lyder under Lantbruksuniversitetet och Naturvårdverket och som alltså i snart 20 år arbetat med dessa frågor. Det har man gjort på ett mycket bra sätt. En mängd informationsmaterial har tagits fram men man har också hunnit avfärda de flesta utländska metoder. Men inte heller det bekymrar regeringen – en ny myndighet ska nu ta sig an uppgiften och bland annat utreda om fåraherdar är en bra metod. Åsa Romson och Sven–Erik Bucht, att anställa en fåraherde kostar per timma nästan lika mycket som värdet på ett enda höstslaktat lamm!

Åsa och Sven-Erik vi i Svenska Fåravelsförbundet träffar er gärna för att prata fårhållning och rovdjur med er.

Italien, Rumänien och några andra länder ska också studeras, tydligen som en följd av uppfattningen där fungerar samvaron mellan får och varg bra och gör vi bara som de gör så kan vi ha mera varg. Genom några slagningar på nätet så kan man dock snabbt konstatera att denna samvaro mest är ett önsketänkande och som inte har någon acceptans bland fårföretagare i dessa länder. Vi kan också konstatera att förhållandena i södra Europa eller de forna öststaterna är totalt olika den svenska fårhållningen på en mängd punkter – landskap, arrondering, befolkningsstruktur, besättningsstorlekar med mera.

Vargen är inte utrotningshotad och vi behöver inte fler utredningar. Vi behöver en rovdjurspolitik som är långsiktig och som vi kan lita på!

Gudrun Haglund-Eriksson
Vice Ordf./ Rovdjursansvarig Sv. Fåravelsförbundet

Magnus Jönsson
Ordf. Sv. Fåravelsförbundet
Artikeln publicerades onsdag den 13 maj 2015

Kommenterarer till artikeln

hsson skrev 2015-05-16 14:02:01:

Men fårnäringen skall väl inte få bestämma om att vi inte ska ha varg i Sverige... Efter att vi nästan utrotat vargen ifrån Skandinaviens yta så gick det ju att ha får med knappt nån inhängnad alls. Det är en annan verklighet nu och branschen får väl anpassa sig efter den? Vi människor tenderar att göra om samma misstag om och om igen så snart har vi nog ingen varg igen. Det bästa skulle ju vara om vi slaktade alla rovdjur på planeten va? Inga lejon, tigrar, björnar eller hajar men framförallt definitivt inga satans vargar för de är roten till all ondska?. Vilken fantastisk plats att leva på! Är ekosystemet nått att ha överhuvudtaget?


JW Ö.Ämtervik skrev 2015-05-14 21:15:52:

Det enda som skulle bita på dessa politiker vore om allt av landsbygden producerade produkter ej levererades till storsäderna!Det vore nog ytterst få av dess invånare som skulle överleva på det som kan odlas på balkonger o terasser.Miljöpartiet borde byta namn till Södermalmspartiet.Helt otroligt att de får en enda röst från glesbygden!Dessutom vill de byta ut sveriges befolkning mot de arabiska folken i mellanöstern och nordafrika!Jag tror inte på att rovdjur och sharialagar är rätt väg att gå!Ett samhälle på väg mot kaos:(


Samuel af Ugglas skrev 2015-05-13 21:46:40:

Socialisterna plus bedragarna i Miljöpartiet har satt mordvapen (rovdjur) i händerna på oavsättliga, skattefinansierade så kallade tjänstemän med privata agendor för att tvinga landsbygdsbefolkningen till underkastelse under den svenska likaså socialistiska ingenjörskonsten. Det kallas för utsvältningsmetoden och är inte fullt så vulgär och blodig som andra tyranner praktiserar. Det är dessutom ett mycket effektivt sätt för korrupta politiker att avtvinga egendomsägare deras enligt grundlagen beskrivna rätt till sin egendom, bruks och nyttjanderätt. Att politikerna driver befolkning till svält och umbäranden betyder förståss inget. Vore det någon rim och reson borde samma politiker tvingas att redogöra för svenska folket vad rovdjursvansinnet kostar i form av utplundrade skattpengar och uteblivet levebröd för landsbygden!

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste