Öppet brev till Romson och Bucht – Rovdjur ska förvaltas och inte utredas

Så ska då ytterligare en rovdjursutredning tillsättas. En ny vargpolitik ska tas fram eftersom vargen inte anses ha gynnsam bevarandestatus. Att det bara är ett drygt år sedan som den förra vargkommittén kom med sitt yttrande och riksdagen sedan beslutade om en ny rovdjurspolitik tillika gynnsam bevarandestatus, bekymrar inte regeringen.

Inte heller i den vargkommitté som nu ska tillsättas finns plats för någon representant för fårnäringen. Tyvärr föga oväntat! Allt sedan den nya regeringen bildades har Fåravelsförbundet förgäves sökt miljöministern för ett samtal kring rovdjurspolitiken, men till oss finns ingen tid. Att diskutera vargfrågan med den näringsgren som drabbas hårdast av den kraftigt ökande varg-stammen är alltså ointressant för regeringen!

Utöver den nya rovdjursutredningen har Jordbruksverket fått i uppdrag att ta fram ”nya” metoder för att förebygga rovdjursangrepp på tamdjur. Utländska metoder och erfarenheter ska tas tillvara!

Sedan 1996 finns Viltskadecenter som lyder under Lantbruksuniversitetet och Naturvårdverket och som alltså i snart 20 år arbetat med dessa frågor. Det har man gjort på ett mycket bra sätt. En mängd informationsmaterial har tagits fram men man har också hunnit avfärda de flesta utländska metoder. Men inte heller det bekymrar regeringen – en ny myndighet ska nu ta sig an uppgiften och bland annat utreda om fåraherdar är en bra metod. Åsa Romson och Sven–Erik Bucht, att anställa en fåraherde kostar per timma nästan lika mycket som värdet på ett enda höstslaktat lamm!

Åsa och Sven-Erik vi i Svenska Fåravelsförbundet träffar er gärna för att prata fårhållning och rovdjur med er.

Italien, Rumänien och några andra länder ska också studeras, tydligen som en följd av uppfattningen där fungerar samvaron mellan får och varg bra och gör vi bara som de gör så kan vi ha mera varg. Genom några slagningar på nätet så kan man dock snabbt konstatera att denna samvaro mest är ett önsketänkande och som inte har någon acceptans bland fårföretagare i dessa länder. Vi kan också konstatera att förhållandena i södra Europa eller de forna öststaterna är totalt olika den svenska fårhållningen på en mängd punkter – landskap, arrondering, befolkningsstruktur, besättningsstorlekar med mera.

Vargen är inte utrotningshotad och vi behöver inte fler utredningar. Vi behöver en rovdjurspolitik som är långsiktig och som vi kan lita på!

Gudrun Haglund-Eriksson
Vice Ordf./ Rovdjursansvarig Sv. Fåravelsförbundet

Magnus Jönsson
Ordf. Sv. Fåravelsförbundet
Artikeln publicerades onsdag den 13 maj 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Lönsamt vårbruk i sikte

Krönika: Sedan många år tillbaka har det varit höstsådden som levererat den lönsammaste stråsäden. Till 2023 kan däremot läget bli annat när vi nu kan se att vårsäd står sig oväntat bra i kalkylen. En stor förklaring till det är den höga gödslingskostnaden i höstsäden tillsammans med ett vetepris som har tickat nedåt sedan toppen under 2022. Kanske blir 2023 ett år då vårgrödorna gör stark comeback, vem vet. Vi konstaterar att så länge som det regnar i april-maj så lever hoppet. 

Kommentera