Svenskt kött tummar inte på kriterier

Torbjörn Lithell, som är ordförande för branschorganisationen Svenskt kött, förklarar att ett första steg för den nya breda svenska ursprungsmärkningen har varit att enas om vilka kriterier som ska gälla. För Jordbruksaktuellt kan han nu berätta att man har kommit överens.

Torbjörn Lithell är ordförande för Svenskt Kött. Foto: Emma Sonesson
– Vi har enats om att kriterierna som Svenskt Kött har satt inte kommer att ändras. Det vill säga att huvudråvaran ska vara 100 procent svensk och när det gäller kött ska djuret vara fött, uppfött, slaktat, förädlat och förpackat i Sverige, precis som idag säger Torbjörn.

Kriteriet att huvudråvaran ska vara 100 procent svensk är en mycket viktig punkt menar Torbjörn, och trycker på att man därmed inte tummar på livsmedel som innehåller flera råvaror. Exempel på sådana varor är köttbullar, där allt ingående kött måste vara 100 % svenskt även framåt.

– Härnäst gäller det att hitta definitionen för hur vi väger ihop totalen i de produkter som består av flertalet råvaror. Rent krasst finns det ju vissa råvaror som inte produceras i Sverige. Vad som kommer gälla för sådana produkter är ännu inte helt klargjort, förklarar Torbjörn, och hänvisar till exempelvis kryddhyllan.

Ägandeformen oklar

Vid sidan av utformningen av själva märkningen, pågår även diskussioner om potentiella ägarförhållanden. Den processen är inte färdig, utan pågår just nu.

– Vi är generellt positiva till en breddad ursprungsmärkning men det är en nu pågående process där bland annat ägandet av det nya märket inte är klart, säger Torbjörn

Om man kommer att ro i hamn så att ursprungsmärkningen blir verklighet är, enligt Torbjörn, ännu för tidigt att säga. Dock är han övertygad om att denna fråga snart kommer vara besvarad.

– Vi måste komma fram till ett svar på huruvida vi ska genomföra detta eller ej, innan hösten, avslutar han.

Vilhelm Ektander
Vilhelm Ektander
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 26 maj 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste