Den svenska importen och exporten förändras

Siffror från statistiska centralbyrån visar att den svenska importen av griskött totalt sett har sjunkit under början av 2015, jämfört med samma period året innan. Dock har importen av både nöt, kalv, får och lamm ökat.

Totalt sett sjönk den svenska importen av kött från 69 479 ton kvartal ett 2014, till att vara 66 195 ton under samma period i år. Foto: Thinkstock
Den främsta importsänkningen har, enligt SCBs statistik, skett rörande importen av griskött. Från att vi importerade 34 131 ton första kvartalet 2014, till att vi importerade 30 104 ton samma period i år innebär en sänkning på 11,8 procent.

MER TYSK GRIS, ÄN DANSK

Trots att den totala importen sjunkit, är det värt att notera att effekten av den rådande trenden ser ut att vara att konsumenterna numera i större utsträckning väljer det tyska grisköttet före det danska. Kvartal ett 2014 utgjorde den danska andelen 35 procent och den tyska 38 procent. Samma period i år utgör den danska 27 procent och den tyska 42 procent.

Ser man till antibiotikaförbrukning får man inte glömma att den tyska grisen ges ungefär fyra gånger så mycket antibiotika som den danska.
I samband med den minskade grisimporten sjönk även den svenska exporten av gris med 7,3 procent.

VISS ÖKNING AV NÖT OCH KALV

Importen av nöt- och kalvkött ökade med 0,8 procent om man jämför kvartal ett 2014 med kvartal ett i år. Här fortsätter Irland, Tyskland och Nederländerna vara våra störta importörer.

Samtidigt som importen ökade något, ökade även den svenska exporten av nöt- och kalvkött med 1,4 procent.

ÖKAD IMPORT AV FÅR OCH LAMM

Importen av får- och lammkött första kvartalet 2015 steg med 18,4 procent, jämfört med första kvartalet 2014. De främsta importländerna är Nya Zeeland och Irland.

Efter att ha ökat från 69 ton första kvartalet 2014, till 195 ton första kvartalet i år, utgör exporten av får- och lammkött en ökning med hela 182,5 procent. Majoriteten av dessa får och lamm går till vår granne Finland.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades måndag den 01 juni 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Det går inte att fatta fel beslut

Krönika: Brukar du tänka att det här beslutet är det optimala och sedan göra tvärtom? Nej, jag tänkte väl det. Vardagen består av många val och beslut som ska tas. En del sker medvetet och andra utan att du reflekterar över det. Vissa beslut kräver mer underlag än andra och en del går att fatta på den sköna magkänslan. Det senare behöver inte vara fel baserat på dina värderingar, men är inte optimalt i alla lägen.

 

Kommentera