Nytt svar från Coop om kött från Australien

Nu har Jordbruksaktuellt fått ett nytt svar gällande det premiumkött från Australien som Coop säljer i sina butiker.

Vid JBS Riverina Feedlot spenderar nötkreaturen sina fyra sista månader, tillsammans med 53000 andra nötkreatur. Foto: Google
 
Louise König, Hållbarhetschef på Coop, besvarar de frågor som Jordbruksaktuellt ställt angående det australiensiska köttet affären säljer. Foto: Magnus Fond
Louise König som är hållbarhetschef på Coop besvarar det öppna brevet samt de frågor Jordbruksaktuellt ställt.

Klart att vi har svar och att vi tar ansvar. Tyvärr så fick vi inte tag på varandra innan ni valde att publicera svar. Så kan det bli, men det motiverar inte en alltför spekulativ ton som blir vilseledande för era läsare samt konsumenter. Majoriteten av ledande aktörer i Sverige tar djurvälfärd på stort allvar, sedan finns det alltid många områden som man kan bli bättre inom.

Vi har 3,4 miljoner medlemmar och de vill ha olika typer av mat och kött. Vi försöker att ha erbjudanden som passar olika smaker, till vardags och till fest.

När det gäller importerat kött så ställer vi tydliga krav på alla våra leverantörer. Vi introducerar australiensiskt kött för att få variation och ta in premiumkött. Köttet har utvecklats tillsammans med vår leverantör HKScan som har besökt leverantören och säkrat hela upplägget bakåt med hänsyn till Coops krav och kundernas förväntningar. Coop säljer till cirka 80 procent svenskt kött, vi har en tydlig strategi att prioritera svenskt kött, lokalproducerat och ekologisk kött och vi ställer tydliga djurvälfärdskrav för allt kött som vi säljer. Läs mer här .

Det australiensiska köttet som vi tagit in kommer från New South Wales och anläggningen heter Riverina (även den ligger i New South Wales, reds anm). När det kommer till de djurhållningsregler som finns så är de EU-godkända. Antibiotika i tillväxtfrämjande syfte får inte användas, samma sak gäller för hormoner, som är förbjudet för export till EU. Antibiotikaanvändningen är mycket låg. Om ett djur visar symptom tas det åt sidan och behandlas individuellt. Gruppbehandling med Antibiotika förekommer inte.

Djuren drivs över till slakt med hjälp av Cattle riders på häst. Det förekommer alltså inga transporter mellan uppfödningsområdet (feedlots där slutgödningen sker, reds anm) och slakteriet. Djuren tittas till individuellt varje dag av Cattle riders. När det sedan är dags att transportera köttet till Sverige görs det med båt vilket har en låg miljöbelastning.

Djuromsorgen regleras av den australiska myndigheten, motsvarande Jordbruksverket.

För oss på Coop är det viktigt att våra leverantörer följer den uppförandekod som alla våra leverantörer undertecknar när avtal sluts. Och vi har rutiner på att följa upp efterlevnaden av våra krav. Coop ställer djurvälfärdskrav på sina leverantörer som vi följer upp och verifierar på plats. Exempel på krav kan till vara antibiotikaanvändning eller bedövning före slakt.

Jag vill också poängtera att det är en mycket liten andel, en procent, av det köttsortiment som vi har i våra butiker som kommer från Australien. Vi prioriterar som sagt även i fortsättningen svenskt och ekologiskt.


Louise König,
Hållbarhetschef på Coop
Artikeln publicerades tisdag den 23 juni 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste