Hallå där Patrik Ohlsson...

...som har varit delaktig i framtagandet av Bushresorna
Vid fyra tillfällen har en arbetsgrupp inom Landsbygdsnätverket anordnat så kallade Bushresor, där man kört runt politiker och andra intresserade i en buss och visat skillnaden mellan betade och obetade marker och vad det har för betydelse för landsbygden. 

Patrik Ohlsson är en av dem som varit delaktig i de fyra Bushresor som anordnats den senaste tiden. Tanken med resorna har varit att öppna upp ögonen hos bland annat politiker för vad betande djur gör för att hålla landskapet öppet. Foto: Carolina Wahlberg
Varför har ni gjort detta?

– Vi har velat belysa vad som händer med landskapet när bonden och hans djur försvinner. Och vad det har för betydelse för alla andra som vill vistas i landskapet och till exempel har sin försörjning där.

Hur har det tagits emot?

– Det har väckt ett oerhört stort engagemang på de orter där vi har genomfört det här. Vi har engagerat lokala organisationer som till exempel LRF och Naturskyddsföreningen och kommunerna. Resorna har haft bra uppslutning. De som har varit inbjudna har varit intresserade av att följa med och lära sig mer om frågorna. Resorna har också getts mycket mediautrymme.

Vilka platser har ni varit på?

– Jönköping, Uppsala, Linköping och Hagfors. Sedan ser vi att vi har fått copycats. Vi ser att man på andra platser i landet har kopierat vårt upplägg och tar med sig politiker ut på landet och visar på skillnaden mellan det betade och det obetade.

Har det varit en ögonöppnare för deltagarna?

– De har nog varit medvetna om utvecklingen, men inte förstått dimensionen av den. När man kan ge dem siffror från några decenniers utveckling och visa dem bilder då och nu, är det lättare att förstå. Men att bara skriva en debattartikel för att berätta, det går inte in i magen på folk. Med det här får man med sig en massa bilder och berättelser som man kan relatera till sedan i det fortsatta arbetet. Vi hoppas att vi har flyttat deras medvetenhet inför det fortsatta arbetet samt att de förstår att landsbygdsprogrammet måste ha mycket resurser. Det är helt avgörande för att vi ska klara de här markerna.

Vad kommer Bushresorna att få för effekter?

– Det är inte bara politiker, utan det handlar också om att allmänheten förstår värdet av produkten och att produkten som är på tallriken har genererat det landskap de besöker eller bor i. Samt att företrädare för besöksnäringen serverar de här produkterna i sina anläggningar, för annars får de ett sämre underlag för sin verksamhet om de inte hjälper till att åstadkomma sina egna förutsättningar. 

Vad ska hända för att inte mer ska växa igen?

– Vi ska ha en lönsamhet i att hålla djur på bete samt att det ska innebära mindre krångel för företagaren. Det ska också innebära lite risk. Samhället måste ta hand om sina skadegörare i form av rovdjur och se till så att det är möjligt för bonden att hålla djur på bete. 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

Artikeln publicerades måndag den 14 september 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste