Försiktigt optimism i norr

Enligt den undersökning som Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten gjort på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten verkar köttproduktion, främst med får, vara framtiden i norr. 

Att föda upp får och lamm verkar vara en bra grej för framtiden i Västerbotten och Norrbotten, enligt en ny undersökning. Foto: Katarina Johnsson.

I undersökningen har 57 företagare intervjuats personligen eller via en webbenkät. Av de som svarat är 67 procent män och 33 procent kvinnor. Företag som nyligen startats eller gjort större förändringar har prioriterats i urvalet, så resultaten kan inte helt ses som generellt giltiga. Men kan visa på trender, menar Länsstyrelsen Västerbotten.

Enligt undersökningen finns den största framtidstron hos de som håller på med fårproduktion. Där tror hela 91 procent på en förbättrad ekonomi framöver. Även de som har nöt eller gris är positiva.

För mjölken ser det något värre ut, men helt mörkt är det ändå inte. Även om åtta procent tror att de kommer att sluta med mjölk inom fem år, tror 29 procent på stärkt ekonomi och 33 procent tror i alla fall på en bibehållen ekonomi de kommande fem åren.

Nyinvesterad och positiv

38 procent av företagarna i undersökningen tyckte att deras ekonomi förbättras under perioden 2008 till 2014. Hela 60 procent tror att ekonomin de närmaste fem åren kommer att förbättras ytterligare. Företagare som ser mest positivt på framtiden är de som nyinvesterat.

Nyinvesteringar eller en förändring av inriktning beror till stor del på de ekonomiska stöd man kan erhålla. 71 procent skulle inte genomfört förändringarna utan dessa stöd. 70 procent räknar med att göra ännu fler investeringar om minst 100 000 kronor de närmast fem åren.

13 procent av deltagarna spår en negativ ekonomisk utveckling och fem procent tänker avveckla företaget. Företagare som ser negativt på framtiden menar att det saknas politisk vilja och att en ökad centralisering av marknaden är negativt för lönsamheten.

Läs hela rapporten här

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 12 oktober 2015

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste