Svensk humle med anpassade skördemaskiner

En EU-anpassning av skördemaskiner skulle kunna innebära en nystart för svensk humle, det menar forskare på RISE.

En EU-anpassning av nordamerikanska skördemaskiner kan väcka liv i en svenska produktionen av humle. Foto: Emma Sonesson

Den småskaliga öltillverkningen har under senare år ökat rekordartat i Sverige och intresset för att använda svensk humle i ölproduktionen har ökat. I dagsläget finns inga godkända, småskaliga skördemaskiner för kommersiell humleproduktion i Sverige och den mesta odlingen sker på hobbynivå med manuell skörd vilket kräver mycket arbete.

Mekaniserad skörd

En viktig del i en expansion av svensk humleodling är ett mekaniserat skördearbete. Därför har RISE gjort en undersökning där man granskat tre typer av nordamerikanska, småskaliga skördemaskiner utifrån lagkrav för CE-märkning. Märkningen är en förutsättning för att maskinerna ska få användas inom EU. Undersökningen visar att maskinernas säkerhet behöver förbättras, bland annat genom installation av nödstopp, beröringsskydd för åtkomliga, rörliga maskindelar och stänkskydd för utkastat växtmaterial.

Säkrare maskiner

Gunnar Lundin är forskare på RISE, och han har undersökt hur svensk humleodling skulle kunna expandera.

– Många svenska odlare vill investera i någon form av plockmaskin för humle, men de nordamerikanska maskinerna på marknaden får inte säljas eller användas yrkesmässigt i Europa och det finns risk för personskador i arbetet med sådan utrustning. Nödvändiga EU-anpassningar görs bäst av tillverkaren eller av en importör eftersom anpassningen är svår att genomföra för enskilda humleodlare. Ett intressant alternativ till EU-anpassade, importerade maskiner är att bygga skördeutrustning här i Sverige, säger Gunnar Lundin.

Med ett stort urval av inhemsk humle skulle landets mikrobryggerier kunna skapa unika och helsvenska produkter. Intresset för svensk humle stiger kraftigt vilket innebär en god marknad för odlare som vill utveckla en egen produktion, skriver RISE.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 13 mars 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste