Nu varnar även försäkringsbolag för brandrisken

Länsförsäkringar har gått ut med en varning för mycket stor brandrisk vid tröskning och halmpressning. Försäkringsbolaget har även tagit fram tips och råd för lantbrukare som ska förhindra stora bränder.

– I Danmark orsakade gnistbildning från en skördetröska brand i en halmsträng bakom tröskan och lågan spreds snabbt av vinden till en explosionsartad brand. Vi vill nu uppmärksamma svenska lantbrukare att vara extra säkerhetsmedvetna inför skörden, säger Johan Litsmark, naturskadespecialist på Länsförsäkringar. Foto: Björn Schubert

–  Ta med vatten och släckningsdon med ut till åkern, fyll gödseltunnor eller andra stora behållare med vatten och ha i beredskap när du skördar och samverka med grannar om du kan, säger Johan Litsmark, naturskadespecialist på Länsförsäkringar i ett pressmeddelande.

Länsförsäkringar har gjort en utredning om brandorsaker på gårdar och i 25 procent av fallen kunde orsaken härledas till gnistbildning. Att det började brinna på åkrar hörde däremot till ovanligheterna, men torkan och de höga temperaturerna i år skapar extrema förhållanden.

– Vi har tydliga rekommendationer var det ska finnas brandsläckningsutrustning på ett lantbruk, bland annat vilken typ av brandsläckare som ska finnas på skördetröskor, traktorer, fälthackare och slåtterkrossar. Men sprider sig elden så snabbt som den gjorde i Danmark häromveckan så räcker det kanske inte, säger Johan.

Länsförsäkringars råd till lantbrukare inför och under tröskningsarbetet

Vid risk för brand under skördearbetet:
Ha gödseltunnor eller andra stora kärl fyllda med vatten i beredskap för att snabbt kunna förhindra en stor spridning.
• Samverka med grannar om gödseltunnor eller andra större vattenbehållare som kan användas vid släckning.
• Utrusta maskinerna med fler handbrandsläckare*
• Finns möjlighet att ha en tunna med vatten eller en farmartank på ett släp med en pump så är det en mycket bra säkerhetsåtgärd.
• Om du skulle behöva ringa räddningstjänsten – tänk igenom hur du bäst beskriver vägen till dina marker. Träna gärna i exempelvis Google maps hur du får fram koordinaterna på din position

Källa: Länsförsäkringar

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 12 juli 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste