”Matpriserna måste höjas”

När Lantmännen och Livsmedelsföretagen bjöd in till en pressträff var budskapet tydligt. För att hantera effekterna av torkan måste matpriserna höjas.

Mikael Jeppsson, Per Arfvidsson, Carl Eckerdal och Björn Hellman från Lantmännen och Livsmedelsföretagen är alla överens om att matpriserna måste höjas och att alla aktörer i livsmedelskedjan måste hjälpas åt efter årets tuffa situation. Foto: Johan Olsson 

Under mötet diskuterades läget för lantbruket efter torkan och livsmedelsproducenternas ökade råvarukostnader. Enligt Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för det tredje kvartalet som släpptes i samma veva har årets skördebortfall gjort att inköpspriserna för industrin har stigit med tio procent. För att förhindra att företag i Sverige tvingas lägga ner behöver konsumentpriserna på svensk mat höjas.

Fem procent

– Om livsmedelsproducenternas samlade kostnadsökningar skulle föras över till konsumenterna via dagligvaruhandeln innebär det en ökning av konsumentpriserna med dryga fem procent, för att producenterna ska få täckning för sina ökade råvarukostnader. Fem procent är en snittsiffra; för kött-, mejeri-, spannmåls-, frukt- och bärprodukter behövs ännu större prishöjningar för att täcka kostnadsökningarna, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen, i ett uttalande.

Ta sitt ansvar

Årets tuffa läge i svenskt lantbruk får en direkt påverkan på livsmedelsbranschen och landets självförsörjning.

– Det är av yttersta vikt att skapa rätt förutsättningar för svenska lantbrukare och livsmedelsproducenter, för att möjliggöra en ökad livsmedelsförsörjning baserad på svenskproducerade råvaror och göra livsmedelssektorn till en svensk kärnsektor. Vi utgår från att dagligvaruhandeln tar sitt ansvar och visar stor förståelse för behovet av prisjusteringar baserat på kraftigt stigande råvarukostnader, säger Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen.

Fakta: Konjunkturbrev för tredje kvartalet.

  • I snitt har företagens kostnader ökat med 10%.
  • 97% av företagen har fått ökade kostnader för spannmålsbaserade råvaror. 42% upplever en kostnadsökning med 10–30% och 24% har kostnadsökningar på mer än 30%.
  • 93% uppger ökade kostnader för grönsaker inklusive baljväxter. 23% upplever en kostnadsökning med 10–30%.
  • 90% har ökade kostnader för frukt och bär. 28% har fått kostnadsökningar på mer än 30%.
  • 74% har fått ökade kostnader för köttråvara. 29% ser en kostnadsökning med 10–30% och 4% har kostnadsökningar på mer än 30%.

Källa: LIVSMEDELSFÖRETAGENS KONJUNKTURBREV Q3 2018
 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 06 december 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste