Bristen på vårutsäde är stor inför nästa år. Nu väntar alla på EU:s besked om Jordbruksverkets C2-dispens. Foto: Vilhelm Ektander

– Detta riskerar dessvärre att påverka svenskt lantbruk negativt då vi nu tappar mycket tid som skulle behövas för att säkert hinna producera och leverera ut i tid inför vårbruket. Vi har arbetat hårt under en längre tid för att få det här beslutet, säger Peter Annas, växtodlingschef på Lantmännen.

Peter Annas är växtodlingschef på Lantmännen. Foto: Carolina Wahlberg

I somras inledde Lantmännen dialog med Jordbruksverket om vilka åtgärder som krävdes för att undvika den värsta utsädeskrisen efter torkan.

– Branschen har gjort en uppskattning att det saknas utsäde till 150 000 hektar i Sverige. Jag har aldrig varit med om en liknande brist tidigare, säger Peter Annas.

En ödesfråga

Jordbruksverket ansökte om så kallade C2-dispenser hos EU för att spannmål på 8 000 hektar ska kunna säljas som utsäde. Ett godkännande från EU hade enligt Peter Annas mildrat den största krisen betydligt.

– Om dispensen går igenom kommer vi mer eller mindre kunna tillgodose svenskt marknadsbehov. Det är en ödesfråga på det sättet.

Beslut skjuts upp

Beslut skulle ha tagits i EU i fredags, den 14 december, men frågan skjuts upp till januari. Peter Annas fick beskedet från Jordbruksverkets Ingrid Karlsson som fanns på plats i Bryssel: ”Ingen omröstning idag eftersom KOM:s interna arbete inte har slutförts. Nu blir det antingen en skriftlig omröstning eller en omröstning i PAFF växtskydd 21 - 22 januari 2019.”

Pär Andersson

 

Relaterat

Senaste