Maria Knutson Wedel föreslås ta över som rektor efter Peter Högberg som avgår vid årsskiftet. Foto: Johan Bodell

– Jag är glad att kunna föreslå regeringen Maria Knutson Wedel som styrelsens kandidat till rektor för SLU. Hon har både de ledaregenskaper som krävs samt vetenskaplig förankring. Hennes bakgrund och erfarenhet stämmer väl in på de krav vi ställt i kravprofilen för tjänsten, säger styrelsens ordförande Rolf Brennerfelt, i ett uttalande.

Maria Knutson Wedel är 55 år gammal och har varit vicerektor vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg sedan 2012. 1988 blev hon civilingenjör i teknisk fysik och 1996 disputerade hon i fysik.

Efter årsskiftet ska regeringen fatta det slutgiltiga beslutet om tjänsten. Om allt går enligt plan kommer Maria Knutson Wedel att börja sin nya tjänst under nästa sommar. Fram till dess kommer Karin Holmgren, nuvarande prorektor att agera tillförordnad rektor. SLU:s vicerektor Erik Fahlbeck kommer att bli tillförordnad prorektor under samma tid.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Senaste