Riksbanken höjer räntan

För första gången på sju år höjer Riksbanken sin reporänta. Från -0,5 till -0,25 procent. Riksbankschef Stefan Ingves säger att det inte är fråga om en inbromsning utan att man släpper lite på gasen.

Stefan Ingves, Riksbanken.

I sitt pressmeddelande skriver Riksbanken att konjunkturen i Sverige är stark

och förutsättningarna är goda för att inflationen ska vara kvar nära inflationsmålet framöver. I takt med att inflationen och inflationsförväntningarna har etablerats kring 2 procent har behovet av en mycket expansiv penningpolitik från Riksbanken minskat något.

 

Andra halvåret 2019 sker nästa höjning

Riksbankens direktion har därför beslutat att höja reporäntan från −0,50 procent till −0,25 procent. Prognosen för reporäntan indikerar att nästa höjning sannolikt sker under andra halvåret 2019. Med en reporänta på −0,25 procent är penningpolitiken alltjämt expansiv och ger därmed även fortsättningsvis stöd åt konjunkturen.

I en chatt skriver Riksbankschef Stefan Ingves att:

- Just nu är det inte fråga om att bromsa utan i ställlet gäller det att något minska trycket på gaspedalen. Vi ser inte en lågkonjunktur dom närmaste åren, exempelvis är arbetsmarkden fortsatt mycket stark.

Osäker takt i framtida höjningar

Takten i räntehöjningarna framöver kommer att anpassas efter hur konjunktur- och inflationsutsikterna utvecklas, skriver Riksbanken. Att inflationen blivit lägre än väntat den senaste tiden illustrerar att styrkan i inflationstrycket är osäker.

Efter 2019 indikerar prognosen ungefär två höjningar per år med 0,25 procentenheter vid varje tillfälle. Återinvesteringarna av förfall och kupongbetalningar i statsobligationsportföljen fortsätter tillsvidare.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 20 december 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste