Investeringar för både plånbok och en hållbar framtid!

En dag med föredrag och information från lantbrukarem rådgivare och aktörer på temat ergismarta lösningar på gården.

När: 27 februari 2019, kl 9.00 - 16.00 

Var: Oskarshamns folkhögskola

Bland annat kommer följande att hålla föredrag:

• Lennart Svenzén, Nöbble gård; "Så jobbar vi med klimat- och energismarta lösningar för ökad lönsamhet". Ekologisk mjölkproduktion och Nöbble solpark.

• Hugo Westlin, Energi- och teknikrådgivare på Hushållningssällskapet Väst; Är solceller på ladugårdstaket lönsamt? Hur kan vi köra våra maskiner så effektivt som möjligt? Framtidsutsikter för produktion och försäljning av energi på gårdsnivå.

• Olof Boson, Stranda kyckling. Expanderande företag med mål att gårdens djurproduktion ska vara helt koldioxidneutral 2030. Kyckling- och nötköttsproduktion. 

• David Andersson, Ecoera; Restprodukter från jordbruk ska ge klimatsmart fjärrvärme samt biokol. Tillsammans med Skånefrö har företaget tagit fram en koldioxidnegativ process som binder koldioxid till fast kol i form av biokol från restprodukter.

Anmäl dig senast onsdagen den 20 februari. 

Mer info: https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/kalenderhandelser---kalmar/2019-01-24-investeringar-for-bade-planbok-och-en-hallbar-framtid-inom-jordbruket.html

Artikeln publicerades -

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Nya landsbygdsministern behöver tillföra tillit och dialog

En ny landsbygdsminister är på plats med uppdraget att jobba vidare med livsmedelsstrategin. När jag frågar mina medlemmar, lantbrukare och livsmedelsföretagen om de hittills har upplevt effekter och resultat från livsmedelsstrategin blir svaret att det har gått åt motsatt håll. Vad är det för fel som sker på vägen? I många fall är de uppsatta målen till branschens fördel. Men administration och byråkrati försvårar, kontrollavgifterna ökar och tilliten är mindre eller i princip noll enligt de lantbrukarne och företag som jag för dialog med.

Kommentera