Det kan bara bli bättre...

Efter sommarens torka har ekonomi blivit sämre för majoriteten av Sveriges lantbrukare. Men det finns en tro på återhämtning till 2020, visar Lantbruksbarometern.

Christine Andersson, affärsrådgivare på LRF Konsult.
Foto: LRF Konsult

Förra årets torka fortsätter påverka synen på lönsamheten bland Sveriges lantbrukare. Den

upplevda lönsamheten har försämrats med 35 procentenheter sedan våren 2018 och endast drygt 3 av 10 lantbrukare anser att den är god eller mycket god.

- Resultatet med den försämrade upplevda lönsamheten stämmer väl överens med vad vi ser i siffrorna som vi går igenom, säger Christine Andersson, affärsrådgivare på LRF Konsult. Samtidigt ser vi i årets Lantbruksbarometer en positiv syn på återhämtningen för lönsamheten till 2020

Störst fall för gris

Mjölkföretagen har bäst upplevd lönsamhet men deras lönsamhetsindex har trots det fallit från plus 53 till minus 2. De räknar dock med ett positivt index, plus 13, till våren 2020.

Störst fall har grisköttsproducenterna, som gått från plus 65 till minus 43, samma lönsamhetsindex som växtodlarna har. Även nötköttsproducenterna har ett negativt index men tror på plus 2 till våren 2020.

Färre investerar i år

Den försämrade lönsamheten avspeglas i i Lantbruksbarometern genom att färre planerar att genomföra i djurstallar under 2019. Allra tydligast är det för grisföretagen där andelen som planerar för investeringar under det kommande året har sjunkit från 23 procent till nio procent.

- Jag tror inte att det är några pågående projekt som avbryts på grund av nedgången i lönsamheten, men det dämpar viljan till nya investeringar, säger Christine Andersson.

Konsumenter och politik

Det finns en positiv tro på att lönsamheten ska återhämta sig och utvecklas positivt under 2020 bland de som har deltagit i årets Lantbruksbarometer. En förhoppning som Christine Andersson håller med om:

- Vi i det svenska lantbruket har konsumenterna med oss nu, det finns efterfrågan på våra produkter och jag tror på en återhämtning för lönsamheten.

Samtidigt finns det utmaningar som kan skapa problem för återhämtningen.

- Den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, är uppe för omförhandling vilket skapar en osäkerhet kring den framtida utformningen. Och sedan finns det en osäkerhet kring politiska beslut i Sverige, säger Christine Andersson och lyfter fram betningen av sockerbetsfrö som ett exempel.

- Turerna kring sockerbetorna visar hur snabbt beslut kan förändras  som ändrar förutsättningarna för den enskilde lantbrukaren. Och snabba politiska beslut är en stor utmaningen för en bransch med långa omloppstider för sin produktion och stora kapitalinvesteringar.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 14 mars 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste