Seminarium på KSLA om livsmedelsexport och om hur livsmedelssektorns aktörer gemensamt kan nå målet om en fördubbling av exporten.

När 23 april 13.00-16.00

Var: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan Stockholm
Mer information: Sista anmälan 17 april via https://bit.ly/2UIGolk

 

Senaste