Lyft för livsmedel och etanol, sämre för lantbruk

Lantmännens resultat efter finansnetto för första tertialet 2019 uppgår till 335 MSEK – en ökning jämfört med föregående år. Division Lantbruk pressas av förra årets torka och går back samtidigt som livsmedel och Swecon lyfter sina resultat.

Per Olof Nyman, koncernchef Lantmännen.
Foto: Lantmännen

– Inledningen på 2019 visar återigen styrkan och stabiliteten i Lantmännens breda

affärsportfölj. Även om de lantbruksnära verksamheterna har mött utmaningar till följd av förra sommarens torka och värme, så fortsätter nästan alla andra affärer att utvecklas positivt, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Nettoomsättningen under första tertialet var 15 334 MSEK (13 744), en ökning med 12 procent. Omsättningsökningen fördelades på organisk tillväxt 7 procent, valutaom-räkningseffekter 2 procent och resterande del avseende förvärvade och avyttrade verksamheter.

Rörelseresultatet uppgick till 408 MSEK (358), en ökning med 50 MSEK. Störst resultatförbättringar har skett inom division Livsmedel och affärsområde Swecon. Medan det gick sämre för Lantbruk.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 335 MSEK (293).

Spannmålsaffären pressar Lantbruk

Division Lantbruks nettoomsättning för första tertialet är högre än föregående år, 7 229 MSEK (6342). Vilket främst beror på fortsatt stor efterfrågan på foder, generellt högre prisnivåer på spannmål och god utveckling i den finska verksamheten.

Divisionens rörelseresultat är lägre än föregående år: –28 MSEK, jämfört med 67 MSEK för samma period förra året. Enligt Lantmännens kommentar beror det lägre resultatet på konsekvenserna av förra årets låga spannmålsskörd.

Även divisionens internationella lantbruksinnehav i Tyskland, Polen och Baltikum har påverkats negativt av torkan: både HaGe Kiel och Scandagra rapporterar ett resultat som är lägre än föregående år.

Etanolpriset lyfter Energi

Division Energis resultat är högre än föregående år: 52 MSEK (38). Lantmännen Agroetanols resultat är högre än förra året, tack vare ett väsentligt högre etanolpris under årets första månader och en förbättrad prisrelation mellan etanol, foderprodukt och insatsvaror. Priserna på spannmål har dock samtidigt ökat jämfört med föregående år, vilket har dämpat resultateffekten.

Lantmännen Reppes resultat är bättre än föregående år, och efterfrågan på gluten och dryckessprit är fortsatt god. Stängningen av glukossirapsfabriken i Växjö följer plan

Fryst bröd driver tillväxten

Division Livsmedel visar ett resultat som är avsevärt högre än förra året: 239 MSEK (157).

Lantmännen Cerealia har förbättrat sitt resultat främst genom en stark utveckling i de internationella affärerna i Ryssland, Ukraina och på exportmarknaderna.

Lantmännen Unibake fortsätter att utvecklas positivt och har ökat sin försäljning markant från förra året. Den främsta tillväxten sker inom fryst bröd.

God efterfrågan på gula maskiner

Affärsområde Swecon visar ett avsevärt högre resultat än föregående år: 139 MSEK (88). Aktivitetsnivån är fortsatt hög på alla Swecons marknader – särskilt i Tyskland, där efterfrågan har ökat ytterligare.

Service- och reservdelsmarknaden fortsätter att öka på samtliga marknader.

– Lantmännen fortsätter att utvecklas positivt: lönsamheten inom de allra flesta områden har ytterligare förbättrats, och vi ser stora möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt inom i stort sett samtliga affärer, säger Per Olof Nyman.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 03 juni 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste