Vi äter mindre importerat kött

För tredje året i rad minskar svenskarnas förbrukning av importerat kött. Under första halvan av 2019 har också den totala konsumtionen av kött minskat samt den svenska produktionen av griskött samt lammkött.

Svenskarnas förbrukning av kött minskar under första halvan av 2019, men intresset för närproducerat, svenskt kött är stort.
Foto: Mostphotos

För tredje året i rad minskar svenskarnas förbrukning av importerat kött, det visar den beräkning som Jordbruksverket gjort för första halvåret 2019. Importen har minskat för samtliga större köttslag och för griskött är minskningen inne på sjätte året. Den svenska produktionen av kött har utvecklats åt olika håll samtidigt som den svenska marknadsandelen fortsätter att stärkas.

- Idag vill många konsumenter bidra till en minskad negativ miljöpåverkan genom att rannsaka vilka livsmedel som hamnar i varukorgen. Att äta mat som är bra för hälsan är viktigt för många och intresset för vegetariskt är fortsatt starkt. Djuretik och antibiotika är frågor prioriteras högt hos konsumenter som vill äta hållbart. Utvecklingen innebär en konkurrensfördel för närproducerad, svensk mat och gynnar inte minst köttet där den svenska produktionen är förknippad med många mervärden, säger Åsa Lannhard Öberg som är jordbrukspolitisk utredare.

Minskad import

Jordbruksverket vill lyfta fram tre delar i utvecklingen av köttmarknaden under januari-juni 2019 jämfört med samma period 2018:

  • Den totala förbrukningen av kött minskade med 3,1 procent, vilket är en något större minskning än vid den förra halvårsavstämningen. Under första halvåret förbrukade vi i genomsnitt 15,6 kg griskött, 11,9 kg nötkött, 0,75 kg lammkött och 11,1 kg matfågel. Förbrukning är inte samma sak som konsumtion, utan visar åtgången av kött i slaktad vikt för att tillgodose vår konsumtion. En bra tumregel är att halvera förbrukningssiffran för att få fram vad som hamnar på tallriken.
  • Importen av samtliga köttslag minskade. Trenden med en minskad import har pågått under flera år nu, allra mest för griskött. Efter tjugo år med stadigt ökad import av kött vände utvecklingen. Det är med andra ord importerat kött vi äter allt mindre av.
  • Vi äter en större andel svenskt kött. Importen minskar i något snabbare takt än vad förbrukningen gör och detta leder till att den svenska marknadsandelen ökar. Marknadsandelen var under första halvåret i år 76,5 procent för griskött, 59,7 procent för nötkött, 26,6 procent för lammkött och 71,3 procent för matfågel.

Minskad produktion av griskött

Under första halvan av 2019 minskade den svenska produktionen av griskött med 2,2 procent till 122 300 ton . Fjolårets ökning av grisproduktionen vändes till en minskningen redan under det första kvartalet och har eskalerat under det andra kvartalet. Bakom nedgången i den svenska grisproduktionen ligger paradoxalt förra årets oväntat kraftiga ökning samt de höga foderkostnaderna som inte kompenserades av högre grispris.

Ökningen av grisslakten under första halvåret 2018 blev oväntat stor för slakterierna, det nya genetiska materialet har ökat produktiviteten snabbare än förväntat. Resultatet blev dels långa slaktköer över hela våren och sommaren, dels att slakterierna mer eller mindre hårdhänt gjorde sig av med de minsta producenterna samt uppmanade integrerade producenter att minska smågrisproduktionen för att undvika att sälja småposter på marknaden.

Kombinationen av en minskad produktion/utbud av griskött och en allmän nedgång för köttförbrukningen har fått förbrukningen av griskött att minska med 4,1 procent till 159 900 ton.

Den svenska marknadsandelen för griskött steg till 76,5 procent.

Minskning för matfågel

Under 2018 så minskade förbrukningen av matfågel i Sverige med 3,9 procent. 2019 inleds med en i princip oförändrad förbrukning, -0,1 procent, på 113 600 ton.

Produktionen ökade med 3,2 procent till 80 950 ton.

Den svenska marknadsandelen för matfågel steg till 71,3 procent.

Fortsatt minskning för nöt

Produktionen av nötkött under 2018 ökade med 3,6 procent. Första halvan av 2019 fortsätter ökningen med 3,6 procent till 68 570 ton.

Förbrukningen minskar samtidigt med 0,3 procent till 121 800 ton.

Den svenska marknadsandelen steg till 59,7 procent.

Kraftig minskning för lammkött

Den svenska förbrukningen av lammkött minskade med 16,3 procent till 7 740 ton.

Samtidigt minskade produktionen med 1,9 procent till 2 060 ton.

Den svenska marknadsandelen blev då 26,6 procent. Högre än samma period förra året då den låg på 22,7 procent, men lägre än marknadsandelen under första kvartalet då svenskt lammkött stod för 30,2 procent av förbrukningen.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 02 september 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste