Det ser ljust ut för rapsen

En god skörd, bra efterfrågan och ljusa framtidsutsikter. Den svenska rapsodlingen mår bra, och har möjligheter att växa ytterligare.

 

Anneli Kihlstrand, vd, SFO. 
Foto: Carolina Wahlberg


– Den svenska skörden ser generellt ut att bli bra, säger Anneli Kihlstrand, vd Sveriges Frö – och Oljeväxtodlare (SFO). Och i visst områden blir den mycket bra.

Frost och insekter har varit problem på vägen för årets rapsgrödor, men problemen har parerats och resultatet ser ut att bli gott. Jordbruksverkets prognos pekar på en hektarskörd om 3 350 kg/hektar, vilket är en återhämtning på nästan 50 procent från fjolåret. 

Och inrapporterade skördenivåer till SFO:s hemsida ger också en positiv bild av avkastning med ett genomsnitt på 4 078 kg/hektar.

Ökad areal

I år har det odlats 108 000 hektar med oljeväxter i Sverige, varav 101 000 hektar med höstraps. Och prognosen för nästa år en liten ökning av arealen.

– SFO:s prognos utifrån handelns försäljning av utsäde är att arealen med höstraps som har såtts i höst har ökat till 100 – 110 000 hektar, säger Anneli Kihlstrand.

– Vi anser att det är lönsamheten i grödan som ska styra odlingens storlek, säger Anneli. Men det finns inget som hindrar en ökad areal till 150 – 200 000 hektar odlingsmässigt. Dock så ska vi inte anstränga växtföljderna mer i södra Sverige utan det är odlingen i andra delar av Sverige som bör öka.

Ljus framtid

Marknaden för oljeväxter har varit bra under sommaren/hösten. Produktionen i EU har minskat och efterfrågan är god.

– Rapsen efterfrågas både som en bra vegetabilisk olja till livsmedelsindustrin, råvara till foderindustrin och tillverkningen av biodrivmedel, berättar Anneli Kihlstrand. Och det öppnas också ny möjligheter för rapsmjöl som ingrediens i livsmedel som ersätter kött.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 12 september 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste