Regnerativt Lantbruk/conservation agriculture

Conservation agriculture med Josef Appell, praktisk kurs i Södermöre

Vi bjuder in till en kurs om regenerativt lantbruk. Det regenerativa odlingssystemet strävar mot att återuppbygga livet i marken, öka kolinlagring och mullhalt, samt att odla mer i samspel med naturen. Genom mer varierade växtföljder, bevuxen mark året om och minimal jordbearbetning ökar markens biodiversitet. Bakomliggande odlingsmetoder är Conservation Agriculture, jordbearbetning, teknik, växtföljd, kompletterande grödor, som stödjer huvudgrödan och är del av odlingssystemet och gödslingen. Praktiska råd och tips från lantbrukaren Josef Appell som driver ekologisk växtodling med mer än 300 ha i Ängelholm. Vi benar även ut en del begrepp.

Välkommen!

Plats: Båthuset, Ekenäs båtklubb, Ekenäsgatan 64, Ekenäs, 2 mil söder om Kalmar i Södermöre

Mer information: https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/kalenderhandelser---kalmar/2019-10-07-regenerativt-lantbruk.html 

Anmälan: Gärna omgående eller sista anmälan 30/10 till Hermann Leggedör, 0707-912374, hermann@agri-kultur.se.

Vi välkomnar både ekologiska och konventionella lantbrukare. Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Kalmar Län, en startavgift inkluderande mat och fika tillkommer. Aktiviteten är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Kalmar Län, Ekologiska Lantbrukarna Sydost och Agri-kultur i Småland. 

Ansvarig, genomförande, info och anmälan: Hermann Leggedör Agri-kultur i Småland, 0707-912374, hermann@agri-kultur.se

Artikeln publicerades -

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

”Hold on little girl...”

Krönika: Hon har väl knappast undgått någon, denna lilla flicka som reser med båt och tåg världen över för att göra klimatets röst hörd, Greta. Fint och fantastiskt på många sätt. Hon vill att beslutsfattare i världen ska göra något drastiskt för att stoppa klimatförändringarna som blivit allt påtagligare. Man behöver inte vara agronom, forskare eller hjärnkirurg för att koppla dessa till fossila utsläpp, industrialism och globalisering. Däremot är inte alla överens om vad dessa beslutsfattare bör göra. 

Kommentera