Återhämtning för svenskt lantbruk

Minnet av fjolårets torkna börjar blekna bort. Nästan hälften av de svenska lantbrukarna tycker nu att de har en ganska bra lönsamhet. Under 2018 ökade jordbrukets lån till investeringar med 8 miljarder.

Efter ett tufft år i spåren av fjolåretstorka har sommarens goda skördar över hela landet gjort lantbrukarna mer optimistiska. Nästan hälften, 47 procent, upplever att deras lönsamhet är ganska eller mycketgod, vilket är betydligt fler än i våras. Det visar Lantbruksbarometern höst 2019 från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

I vårens mätning var lönsamhetsindex minus 30 men sedan dess har sommaren gett goda skördar i hela landet som har påverkat lantbrukarnas syn på lönsamheten i positiv riktning. Höstens lönsamhetsindex hamnar på minus 4 vilket är i linje med prognosen förra året (minus 3) men det skiljer sig kraftigt mellan produktionsgrenarna. Grisproducenterna är de som är mest positiva.

-Vi ser att växtodlarna fortfarande har utmaningar med sin lönsamhet trots en god skörd då priserna på spannmål sjunkit och inte kan läka effekterna av ett tufft 2018, säger Per Skargren, segementschef Skog och Lantbruk, LRF Konsult.

Jordbrukets Skuldsättning

Jordbrukets totala skuldsättningen har ökat med 8 miljarder under 2018 till 331 miljarder kronor. 2018 års ökningstakt är den lägsta nivån under perioden 2009-2018 och trenden med minskande kredittillväxt har varit tydlig under de senaste fyra åren.

Fördelningen av lånestocken är relativt oförändrad jämfört med 2017. SEB sticker ut min sin lantbruksssatsning och ökar utlåningen med 15 procent till 21,4 miljarder kronor och Länsförsäkringar ökar sin utlåning med 6 procent till 28,3 miljarder kronor.

Utlåning till lantbruket 2018 (miljarder kronor)

1. Swedbank och Sparbankerna 108,1
2. Landshypotek 68,8
3. Länsförsäkringar 28,3
4. SEB 21,4
5. Nordea 19,9
Totalt 330,9
   

 

 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

 

Artikeln publicerades torsdag den 24 oktober 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Relaterat

Senaste

Vår bransch behöver ett marknadslyft och en positiv säljångest

Krönika: Konsumenten köper inte svenskt och lokalproducerat av barmhärtighetsskäl, man köper det för att man förstår och gillar det. Men, kostar det mycket mer, då är det inte så säkert att den svenska varan åker ner i korgen ändå. Trots att man kanske har råd. Det läggs mycket mindre pengar på mat idag än för 50 år sedan. Här kommer behovet av försäljning, förhandlingsförmåga och ett generellt marknadslyft i branschen in.

Kommentera