Slitagekostnader för olika trösksystem

Tröskan är för många lantbruk den dyraste maskininvesteringen. Inte minst därför är det viktigt att ha koll på slitage- och underhållskostnader. 

 

Rotortröskor med enkel rotor som till exempel denna John Deere S790 har enligt undersökningen lägre underhållskostnader jämfört med andra trösktekniker.Foto: John Deere


Rättvisande information eller siffror beträffande kostnaderna för underhåll, reparationer eller slitage, saknas ofta då dessa inte alltid tillhandahålls av olika tillverkare. Det är dock viktigt att känna till dessa kostnader om man ska kunna beräkna ägandekostnaden för en maskin under dess totala livslängd. 

En studie vid ett tyskt universitet har genom intervjuer sammanställt kostnaderna för slitage på tröskor.

Slitagekostnaderna togs fram genom en omfattande kundenkät som genomfördes i hela Tyskland. I studien analyserades alla förbrukningsdelar i materialflödeskanalen samt alla relaterade drivningar. Inga av de delar som byttes ut som ett resultat av oplanerade reparationer togs med i beräkningarna.  

Enkäten har data från 55 olika maskiner; 25 Claas hybridtröskor, 14 New Holland tröskor med dubbla rotorer och 16 John Deere tröskor med singelrotor. I genomsnitt har maskinerna använts under sex olika skördeperioder och skördat runt 4 000 hektar per maskin.

Skillnader mellan olika trösksystem

Resultaten visar att det finns skillnader mellan de olika trösksystemen. De genomsnittliga slitagekostnaderna för hybridtröskor låg på 4,03 €/ha. Tröskorna med dubbla rotorer gav slitagekostnader på 3,93 €/ha, medan maskinerna med singel­rotor visade slitagekostnader på 2,42 €/ha. 

Kostnaderna för slitage har också beräknats per ton skördad gröda. Resultaten illustreras i diagram 2.

Slitagekostnaderna per ton skördad gröda låg på 0,55 €/ton för hybridtröskor. Motsvarande siffra för tröskor med dubbla rotorer var 0,50 €/ton, medan slitagekostnaderna för singelrotortröskor uppmättes till 0,34 €/ton.

Upp till 35 procent högre slitagekostnader

Jämför man slitagekostnaderna för de olika trösksystemen, kan man se skillnader på upp till 35 procent. Detta kan i första hand härledas till den mer komplexa konstruktionen och strukturen hos hybridsystem, jämfört med singelrotortröskor. Med en genomsnittlig avkastning på 4 000 ha per maskin, kan man därför se att slitagekostnaderna för maskiner från de olika tillverkarna kan skilja med så mycket som 6 400 €.

I tider med lägre spannmålspriser och stigande driftskostnader är det värt en hel del för lantbrukare och entreprenörer att vara mer uppmärksamma på maskinkostnader. Man gör klokt I att inte bara fokusera på inköpspriset, utan även på följdkostnader, som kan variera en hel del mellan olika tillverkare och trösksystem.

Jordbruksaktuellt
redaktionen@ja.se • 019-16 61 30

Studien ” Verschleißkostenbetrachtung bei Rotor- und Hybridmähdreschern” genomförs av Lukas Sigmund vid Hohenheims universitet och texten i artikeln är en omarbetning av en artikel i den tyska lantbrukstidningen BAUERNBLATT Edition 31/19.

Artikeln publicerades söndag den 08 december 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste