Brist på griskött hotar i USA - samtidigt som stallarna är överfyllda

Utbrott av Covid-19 i USA har tvingat flera stora slakterier att stänga ned verksamheten. Nu sitter bönderna med snabbt växande levandelager och kan tvingas avliva djur för destruktion. Samtidigt varnas det för köttbrist i de amerikanska livsmedelsbutikerna.

Utbrott av Covid-19 bland livsmedelsarbetare har fått flera stora slakterier i USA att stänga vilket hotar både livsmedelssäkerhet och djurvälfärd. President Trump beordrar nu slakterierna att hålla igång produktionen.
Foto: Mostphotos

Stora utbrott av Covid-19 bland livsmedelsarbetare har fått flera stora amerikanska slakterier att tillfälligt stänga ned sina verksamheter. Enligt det största livsmedelsarbetarfacket i USA med 250 000 medlemmar så har 5000 medarbetare på slakterier och livsmedelsindustri smittats med coronavirus och 20 har avlidit i Covid-19.

25-30 procent av kapaciteten

Alla de stora aktörerna i USA, som Smithfield Foods, JBS och Tyson Foods  har tvingats stänga anläggningar under de senaste veckorna, på obestämd tid. Slakterierna som har stängts har varit av större modell med en grisslakt på 20 000 grisar om dagen, motsvarande 5 procent av  den amerikanska produktionen.

Sammanlagt uppskattas 25-30 procent av den amerikanska slaktkapaciteten vara stängd för tillfället på grund av utbrott av Covid-19.

Risk för brist på kött

Stängda slakterier drabbar både lantbrukare och konsumenter.  Enligt den amerikanska jordbruksmyndigheten USDA så är slakten av gris, nöt och lamm cirka 30 procent lägre än samma period förra året.

Huruvida det ska leda till en brist på kött är experterna oense om. Dock så stiger priserna på kött i de amerikanska butikerna.

Det är också tveksamt om de amerikanska fryslagren kan rädda upp situationen. Enligt USA Today så motsvarar  fryslagren en veckas normal produktion.

Trump beordrar fortsatt produktion

USA Today konstaterar att av USA:s 153 största slakterier ligger en tredjedel i counties (län)med hög andel Covid-19. Och att det därför finns risk för att fler livsmedelsarbetare kommer bli sjuka.

När detta skrivs så meddelar USA:s president Trump att han har utfärdat en presidentorder om att slakterierna ska hållas öppna.

- Det är viktigt att produktionen av nöt-, gris- och kycklingkött kan fortsätta och leverera protein till amerikanerna, skriver Trump i sin order.

Enligt presidenten ska slakterier som öppnar sin produktion skyddas från stämningar av anställda som riskerar att smittas av Covid-19.

Presidentens beslut kritiserades snabbt av bland annat fackförbund som ifrågasatte om det var värt att riskera livsmedelsarbetarnas liv för att producera hamburgare.

Bönder tvingas avliva friska djur

Oavsett hur snabbt och i vilken omfattning slakterierna kommer att komma igång efter presidentordern så har stängningarna redan drabbat bönderna.

Först prismässigt när de amerikanska grispriserna på några veckor föll till den lägsta nivån på 18 år. Helt plötsligt blev det ett stort överskott av grisar som skulle slaktas på andra slakterier än de som tvingats stänga. Vilket snabbt pressade ned priserna.

Sedan produktionsmässigt, grisar växer, oavsett om slakteriet är öppet eller inte. Det rapporteras nu om bönder som inducerar aborter på sina suggor, avlivar smågrisar och även slaktgrisar för destruktion eftersom de inte kan bli av med djuren.

Snabba prissvängningar

Samtidigt som grispriserna till bonden har sjunkit kraftigt så stiger priserna på griskött. I USA finns det ett terminskontrakt för griskött som handlas på råvarubörsen i Chicago kallat för lean hogs.

Normalt sett är lean hogs en spegling av utvecklingen på marknaden och kan användas som ett verktyg för prissäkring.

Från mitten av mars till mitten av april föll lean hogs majkontrakt från 70 cent/pound till 36 cent/pound. På en månad försvann nästan 50 procent av värdet samtidigt som restaurangmarknaden försvann i USA.

Från mitten av april till slutet av månaden har majkontraktet för lean hogs stigit till 55 cent/pound. En uppgång på drygt 50 procent driven av bristen på kött till industrin när slakterier står stilla.

Brist på slakterikapacitet har medfört ett överutbud av grisar samtidigt som det är brist på griskött.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 29 april 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Lantbruket förtjänar ett åtgärdsprogram som är rimligt  

Krönika: Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram inför kommande cykeln 2021-2027 är ute på samråd. Deras uppdrag går bland annat ut på att visa hur Sverige ska komma till rätta med de problem som finns i/kring våra vattenmiljöer. Som vattenrådgivare förväntas jag att läsa och granska åtgärdsprogrammen och alla tillhörande dokument i sömmarna för att komma med relevanta åsikter från mitt perspektiv.

Kommentera